• Et lederperspektiv på tilrettelegging av arbeidet for gravide arbeidstakere 

   Osnes, Kari Gaarder (Master thesis, 2009-09-04)
   Temaet for studien er tilrettelegging for gravide arbeidstakere, i et lederperspektiv med problemstilling: Hva kan enhetsledere på sykehus gjøre for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere? Oppgaven synliggjør at ...
  • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i et lederperspektiv 

   Tveiten, Laila (Master thesis, 2014-02-14)
   Tilrettelegging kan være avgjørende for at gravide arbeidstakere kan være i jobb lengst mulig. Andel gravide med sykefravær har økt de siste årene. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i svangerskapet. ...