Select a community to browse its collections.

VID vitenskapelige høgskole [3620]
 • Helsekompetanses betydning for behandlingsetterlevelse 

  Abdulle, Abdiweli (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Hemodialyse er den vanligst behandlingsformen for dialyse behandling hos pasienter med terminal nyresvikt. Behandlingen er svært krevede og er assosiert med fysiske og psykiske belastninger som stress, fatigue, ...
 • Dialysekvalitet er ikke alt 

  Ingebrigtsen, Mari Dreyer (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Stadig flere pasienter starter i hemodialyse hvert år, og det er kjent at denne pasientgruppen har redusert livskvalitet. Pasientene oppgir å ha flere tilleggssymptomer som fatigue, smerter og søvnløshet som ...
 • Livsstilsintervensjon og post-transplantasjons diabetes mellitus 

  Rønning, Camilla Ørgenviken (Student paper, others, 2022)
  Innledning: I 2021 var det 224 pasienter som ble transplantert med nyre, enten fra avdød eller levende giver i Norge. Som transplantert kan man oppleve metabolske komplikasjoner, slik som post-transplantasjons diabetes ...
 • Fokus på psykisk helse hos dialysepasienter 

  Lidal, Cecilie (Student paper, others, 2022)
  Introduksjon: Psykiske helse blir sterkt påvirket av dialysebehandling. I følge norsk nyreregister er andelen dialysepasienter i sterk vekst. Samtidig er dialysepasienter i risikogruppen for å utvikle depresjon, og forskning ...
 • Palliativ omsorg i hemodialyse 

  Bruun, Ida-Marlen Skogan (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Mange pasienter som behandles med hemodialyse kan av ulike grunner ikke gjennomgå en nyretransplantasjon, og vil derfor måtte behandles resten av livet. Disse pasientene har høy dødelighet, og den siste ...

View more