Select a community to browse its collections.

VID vitenskapelige høgskole [3465]
 • Morfin som behandling ved akutt lungeødem. Fordypningsoppgave Videreutdanning i Akuttmedisinsk sykepleie 

  Algrøy, Marita (Student paper, others, 2020)
  Bakgrunn: Bruk av morfin til pasienter med akutt lungeødem er en tradisjonell behandling som fortsatt er anbefalt både i Norge og i andre land. Behandlingen brukes til tross for at det i fagmiljøet diskuteres om morfin kan ...
 • Helsepersonells anvendelse og kunnskap om Glasgow Coma Scale 

  Tomasgård, Trude Elisabeth (Student paper, others, 2020)
  Introduksjon: Glasgow Coma Scale (GCS) er et vanlig klinisk verktøy som blir brukt for å vurdere pasienter med endret bevissthet. Kvaliteten ved anvendelse av GCS har vist seg å variere, noe som kan ha alvorlige konsekvenser ...
 • Omsorg til siste slutt 

  Kongsvik, Hilde Norma (Student paper, others, 2020)
  Hensikt: Formålet med denne litteraturstudien var å undersøke sykepleiernes erfaringer med døende beboere i sykehjem. Ved å belyse tema gjennom et sykepleieperspektiv får jeg innblikk i deres arbeidshverdag. Erfaringene ...
 • Plutselig hjertestans hos idrettsutøvere, og hvordan det forebygges 

  Birkeland, Monica (Student paper, others, 2020)
  Innledning: Denne oppgaven er rettet mot forebygging av hjertestans hos idrettsutøvere ved bruk av screening. Hensikten med dette litteraturstudiet er å utforske om aktuell forskning innenfor medisin og idrett viser til ...
 • Mellom barken og veden 

  Birknes, Fredrik (Student paper, others, 2020)
  Føremålet med dette litteraturstudiet er å undersøke korleis ein kan ivareta pårørande til pasientar med kreft i terminal fase. Studiet rettar fokus mot kva pasienten, pårørande og helsepersonell ser for seg er viktige ...

View more