Recent Submissions

 • Mot til å våge. Kap. 7 

  Rykkje, Linda; Mæland, Marie Kvamme (Chapter, 2020)
  Menneskets mot er en dyd og et eksistensielt begrep. Mot i klinisk praksis belyses ved refleksjonsnotater fra videreutdanningsstudenter. Gjennom refleksjon kan situasjoner bli bedre forstått, og forståelsen kan bidra til ...
 • Skam og eksistens. Kap. 3 

  Farstad, Marie (Chapter, 2020)
  Skam er en allmenn følelse og utfordring som berører vår menneskelige eksistens. Lidelser, sykdommer og livsbelastninger som i særlig grad viser seg å være knyttet til skam, vektlegges. Både teori, forskning og kliniske ...
 • Forsoningens muligheter og begrensninger. Kap. 4 

  Kleiven, Tormod (Chapter, 2020)
  Forsoning er et nøkkelbegrep når samvirke mellom mennesker blir utfordret gjennom konflikter og krenkelser. Dette kapitlet drøfter begrepets innhold med vekt på premisser for og resultatet av en forsoningsprosess. En ...
 • Mening og meningsdannelse. Kap. 5 

  Sørensen, Torgeir (Chapter, 2020)
  Mening i livet er helt sentralt i menneskelig erfaring og tilegnes fra ulike kilder til mening, avhengig av enkeltpersoner og hvilke sammenhenger de lever i. Den generelle opplevelsen av meningsfullhet bunner i en erfaring ...
 • Sårbarhet og fellesskap. Kap. 1 

  Thomassen, Magdalene (Chapter, 2020)
  Fenomenet ’sårbarhet’ utforskes i en nærlesning av tekster fra en fenomenologisk filosofisk tradisjon. Innlevelsen i andres sårbarhetserfaringer er forutsetningen for å få del i en intersubjektiv verden (Husserl, Stein); ...
 • Eksistensielle dimensjoner i sorg. Kap. 6 

  Austad, Anne (Chapter, 2020)
  Kapitlet beskriver forskning om forholdet mellom sorg etter død, eksistensiell orientering og ulike former for meningsdannelse. Meningsdannelse etter dødsfall utforskes som en pendling mellom den etterlattes «globale» og ...
 • Innledning: Religiøst medborgerskap 

  Solevåg, Anna Rebecca; Lid, Inger Marie (Chapter, 2020)
  The introductory chapter gives an introduction to various aspects of religious citizenship. Drawing on an understanding of citizenship based on human rights, we present the UN documents and conventions that promote rights ...
 • Helbredelsesforkynnelse og kristen tro 

  Alfsvåg, Knut (Chapter, 2020)
  From the second half of the 19th century, some Christians have maintained that by adeptly manipulating the relevant spiritual laws, one may liberate oneself entirely from physical illness. Tis article is an investigation ...
 • Nar det å være til er nok: Et profesjonsetisk blikk på menneskeverd og sårbarhet. 

  Gjermestad, Anita (Chapter, 2020)
  Questions regarding dignity and moral worth of children and adults with profound intellectual disability are hugely contested and discussed. An implicit dimension in these discussions is whether a life with disability is ...
 • Sårbarhet, mangfold og menneskerettigheter. Kap. 6 

  Haugen, Hans Morten (Chapter, 2020)
  The article examines recent understandings of vulnerability and exposedness, and studies proving that people with disabilities are more exposed to violence, discrimination, and various forms of exclusion. Diversity has ...
 • Utviklingshemmedes rett til religionsutøvelse i Norge. Kap. 1 

  Lukash, Dmitry (Chapter, 2020)
  This chapter attempts to give a brief overview of how the key legal acts and policies of the Norwegian state and the Church of Norway address religiosity and religious needs of people with intellectual disabilities. The ...
 • Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring. Kap. 2 

  Lid, Inger Marie (Chapter, 2020)
  This article presents results from a project that studies inclusion and accommodation in Norwegian faith education as organized under the Plan for Faith Education by the Church of Norway. Norwegian faith education aims at ...
 • Den desentrerte kirke: Et bidrag til disability-ekklesiologien. Kap. 12 

  Gunnes, Gyrid (Chapter, 2020)
  The chapter addresses the relationship between church/ecclesial practices and disability. Traditionally, disability ecclesiology focuses on how and in what way ecclesial practices contribute to the exclusion or inclusion ...
 • Diakoni i et funksjonshemmingsperspektiv : tilværelsens gave og liv i mangfoldig fellesskap. Kap. 5 

  Jordheim, Kari (Chapter, 2020)
  In this chapter, the documents The Gift of Being from WCC (2016) and Seeking Conviviality from the Lutheran World Federation (2014) are presented and discussed from a diaconal perspective. Conviviality is described as “the ...
 • African migrant christianities - Delocalization or relocalization of identities? Kap. 11 

  Eriksen, Stian Sørlie; Drønen, Tomas Sundnes; Løland, Ingrid (Chapter, 2020)
  African migrant Christianity is a field that has been attracting increased academic interest in recent decades. Numerous studies within anthropology and theology have discussed the topic in general and activities connected ...
 • Women’s path to leadership through values work in a context of conflict and violence. Kap. 9 

  Rosnes, Ellen Vea; Kessel, Terese Bue; Kanywenge, Jolly Namwesi (Chapter, 2020)
  The leadership journey is experienced differently by women around the world. In this chapter, we analyse the stories of women leaders from South Kivu, the Democratic Republic of Congo (DRC). Through these stories, we aim ...
 • Values - reviewing the construct and drawing implications for values work in organisation and leadership. Kap. 2 

  Askeland, Harald (Chapter, 2020)
  This chapter outlines the trajectory of values, particularly within streams of organisational institutionalism, in order to analyse its application to values work in organisation and leadership. Conveying a frame for ...
 • What is values work? A review of values work in organisations. Kap. 3 

  Espedal, Gry (Chapter, 2020)
  Through a review of the existing empirical studies and emerging literature on values work in organisations, this paper aims to disambiguate the phenomenon of values work. Values work is understood as ongoing value performances ...
 • Work on values when shaping public institutions: “What’s trust got to do with it?” - Experiences from Scandinavia. Kap. 12 

  Kivle, Benedicte Tveter (Chapter, 2020)
  Values work appears in the shaping of structures as well as in the shaping of cultures in organisations. In this chapter, the author elaborates on mechanisms of values work, based on textual analysis of articles concerning ...
 • Institutional leadership: Maintaining and developing the ‘Good’ organisation. Kap. 8 

  Askeland, Harald (Chapter, 2020)
  This chapter addresses how managers through values work enact critical functions of institutional leadership, by ongoing efforts and the recurring facilitation of processes relating the mission, values and character of the ...

View more