• Omsorgstjenesten - mellom visjon og virkelighet 

      Stensrød, Sigrid Kobro (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven er et utforskende studie med utgangspunkt i omsorgstjenesten i Larvik kommune. Bakgrunn for det er at jeg selv arbeider som leder i kommunen og ser utfordringer i feltet som jeg gjerne vil utdype videre. ...