• Effektivitet som verdi, kan vi trives med det? 

   Garder, Anne Cathrine (Master thesis, 2012-08-29)
   Studien tar utgangspunkt i hvordan en avdelingsleder i hjemmebasert tjeneste kan organisere sin rolle for å møte alle kravene som blir stilt. Leder skal utføre sin ledergjerning slik at de ansatte kan oppleve størst mulig ...
  • Omsorgstjenesten - mellom visjon og virkelighet 

   Stensrød, Sigrid Kobro (Master thesis, 2008)
   Denne masteroppgaven er et utforskende studie med utgangspunkt i omsorgstjenesten i Larvik kommune. Bakgrunn for det er at jeg selv arbeider som leder i kommunen og ser utfordringer i feltet som jeg gjerne vil utdype videre. ...