• Ledelse av diakonale institusjoner 

      Rø, Elisabeth Fougner (Master thesis, 2008)
      I diakonale institusjoner fremstår ledere med ulike lederroller med krevende ansvar og forventninger som tillegges diakonilederrollen. Noe av pionerånden fra slutten av 1800 tallet er fremdeles til stede i den moderne ...