Show simple item record

dc.contributor.authorOrby, Jorun Marie Langli
dc.date.accessioned2023-10-03T09:12:39Z
dc.date.available2023-10-03T09:12:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093701
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er medarbeidersamtalen, og hvordan relasjonen mellom leder og ansatt påvirker hvordan lederen opplever denne. Formålet med oppgaven er å søke etter elementer som påvirker lederes opplevelse av medarbeidersamtalen, enten positivt eller negativt, for slik å gjøre mer av det som virker og mindre av det som ikke virker. Problemstillingen min er: Hva kan være årsakene til at ledere i kommunal barneverntjeneste opplever at medarbeidersamtalene fungerer godt i noen sammenhenger, mens i andre sammenhenger fungerer de dårlig? Undersøkelsen tar utgangspunkt i hermeneutisk og fenomenologisk perspektiv gjennom semistrukturerte intervju av barnevernledere og avdelingsledere i kommunalt barnevern. Undersøkelsen viser at tid og opplæring er manglende faktorer for gjennomføringen av en god medarbeidersamtale. Den viser også at lederen opplever medarbeidersamtalen som god når relasjonen til den ansatte er god. Undersøkelsen viser i tillegg at en mindre god relasjon mellom leder og ansatt bidrar til at lederen forbereder seg mer til medarbeidersamtalen enn om relasjonen er god og på denne måten forskjellsbehandler de ansatte. Mine funn viser også at lederne i liten grad har strategiske planer for tjenesten i tankene under gjennomføringen av medarbeidersamtalen, der hovedmålet for lederen ofte er å oppnå en bedre relasjon til den ansatte. Resultatene og mulige praktiske konsekvenser er diskutert og presentert, i tillegg til studiens begrensninger. Forslag til videre forskning presenteres under oppsummeringen og avslutningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectmedarbeidersamtaleren_US
dc.subjectledereen_US
dc.subjectansatteen_US
dc.subjectrelasjoneren_US
dc.titleMedarbeidersamtalen. Fra medarbeidersamtale til strategi eller fra strategi til medarbeidersamtale?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til oppgaven . Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber79en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record