Show simple item record

dc.contributor.authorMorvik, Hild Kristin
dc.date.accessioned2019-01-30T14:09:37Z
dc.date.available2019-01-30T14:09:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583170
dc.description.abstractMitt prosjekt er en deskriptiv mikro-orientert studie av ledelse i praksis. Formålet med oppgaven er å få mer kunnskap om hvordan ledere formidler og synligjør institusjonens visjoner, mål og verdier i sin utøvelse av daglig lederskap. Studien søker også å få mer kunnskap om praktisk lederskap. Problemstillingen er: Hvordan reflekteres en institusjons verdier gjennom praktisk lederskap? Studien tar utgangspunkt i et deskriptivt prosjektdesign. For innsamling av data gjennomføres en kvalitativ undersøkelse med semistrukturert følgeobservasjon og intervjuer. Studien omfatter tre ledere fra tre diakonale institusjoner. Henry Mintzbergs empiriske arbeider og lederolleteorier (1994, 2009) har inspirert studien og strukturert analysen. Tilnærmingen til drøfting av verdidimensjonen ved ledelse hentes fra teorier om institusjonelt lederskap. Undersøkelsen viser at formålsverdier oppleves som mer sentrale og viktigere enn kjerneverdier. Formålsverdier uttrykkes i visjonene og er en integrasjon av diakonale verdier, profesjonsverdier og profesjonelle standarder. Det oppleves ingen motsetning mellom profesjonsverdier og formålsverdier. Hverdagsledelse er kontekstuelt, og lederfunksjonene kan ikke sees isolert, men forstås i et holistisk perspektiv. Studien viser at ledelse kan utøves på aktør- og handlingsplan. Fragmenterte episoder bindes naturlig sammen i parallelle handlingskjeder. Rytmen på dagen binder handlingskjedene sammen, og fragmenterte aktiviteter flyter sammen i en dagsprosess. Resultatene er diskutert. Funnene er ikke generaliserbare, men kan bidra til refleksjoner rundt verdiarbeid. Verdipraksis med utgangspunkt i visjoner kan kaste lys over samspillet mellom «verdier i bruk» og «verdier for bruk». Empiriske studier av sammenhenger mellom mikroprosesser i et lengre perspektiv enn denne studiens ramme kan gi flere nyanser til forståelse av flyten i lederhverdagennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectlederskapnb_NO
dc.subjectdiakonale institusjonernb_NO
dc.subjectlederenb_NO
dc.titleRom, sted og tid. Ledelse og verdier i praksis. En semistrukturert følge-observasjonsstudie av ledere i tre diakonale institusjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber121nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record