Recent Submissions

 • Existential groups led by healthcare chaplains within norwegian specialist mental health services. Patient and interdisciplinary perspectives 

  Frøkedal, Hilde (Dissertation Series for the Degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at VID Specialized University;no.17, Doctoral thesis, 2020)
  Background: In Norway, healthcare chaplains have a long history of leading existential groups (EGs) for patients in the Norwegian mental healthcare services. In EG practice, patients are invited to share stories about their ...
 • Human Leukocyte Antigen alleles associated with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) 

  Lande, Asgeir; Fluge, Øystein; Strand, Elin Bolle; Flåm, Siri Tennebø; Sosa, Daisy Duarte; Mella, Olav; Egeland, Torstein; Saugstad, Ola Didrik; Lie, Benedicte Alexandra; Viken, Marte K (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The etiology and pathogenesis of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) are unknown, and autoimmunity is one of many proposed underlying mechanisms. Human Leukocyte Antigen (HLA) associations are ...
 • Compass, continuity and change. Everyday religion among women living in asylum centers in Norway 

  Robleda, Zubia Willmann (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  When seeking asylum in Norway, asylum seekers are usually placed in asylum centers, where their everyday life is filled with uncertainty and few meaningful activities. Despite the importance of religion for many residents, ...
 • The effect of multiple exposures in scenario‐based simulation—A mixed study systematic review 

  Svellingen, Alette H.; Søvik, Margrethe Bakstad; Røykenes, Kari; Brattebø, Guttorm (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Aims: To examine the use and effects of multiple simulations in nursing education. Design: A mixed study systematic review. Databases (CINAHL, Medline, PubMed, EMBASE, ERIC, Education source and Science Direct) were ...
 • Forced treatment and care in home-dwelling persons with dementia 

  Gjellestad, Åshild; Oksholm, Trine; Bruvik, Frøydis Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
 • Mot til å våge. Kap. 7 

  Rykkje, Linda; Mæland, Marie Kvamme (Chapter, 2020)
  Menneskets mot er en dyd og et eksistensielt begrep. Mot i klinisk praksis belyses ved refleksjonsnotater fra videreutdanningsstudenter. Gjennom refleksjon kan situasjoner bli bedre forstått, og forståelsen kan bidra til ...
 • Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten 

  Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacké, Astrid; Kivle, Benedicte; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo Pankuku, Memory Jayne; Slettebø, Tor (VID Rapport;2020/8, Research report, 2020)
  En overordnet målsetning for organisasjonen er ifølge Home-Start Familiekontaktens (HSF) vedtekter, paragraf 2, å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familienes eget ...
 • Skam og eksistens. Kap. 3 

  Farstad, Marie (Chapter, 2020)
  Skam er en allmenn følelse og utfordring som berører vår menneskelige eksistens. Lidelser, sykdommer og livsbelastninger som i særlig grad viser seg å være knyttet til skam, vektlegges. Både teori, forskning og kliniske ...
 • Forsoningens muligheter og begrensninger. Kap. 4 

  Kleiven, Tormod (Chapter, 2020)
  Forsoning er et nøkkelbegrep når samvirke mellom mennesker blir utfordret gjennom konflikter og krenkelser. Dette kapitlet drøfter begrepets innhold med vekt på premisser for og resultatet av en forsoningsprosess. En ...
 • Mening og meningsdannelse. Kap. 5 

  Sørensen, Torgeir (Chapter, 2020)
  Mening i livet er helt sentralt i menneskelig erfaring og tilegnes fra ulike kilder til mening, avhengig av enkeltpersoner og hvilke sammenhenger de lever i. Den generelle opplevelsen av meningsfullhet bunner i en erfaring ...
 • Sårbarhet og fellesskap. Kap. 1 

  Thomassen, Magdalene (Chapter, 2020)
  Fenomenet ’sårbarhet’ utforskes i en nærlesning av tekster fra en fenomenologisk filosofisk tradisjon. Innlevelsen i andres sårbarhetserfaringer er forutsetningen for å få del i en intersubjektiv verden (Husserl, Stein); ...
 • Eksistensielle dimensjoner i sorg. Kap. 6 

  Austad, Anne (Chapter, 2020)
  Kapitlet beskriver forskning om forholdet mellom sorg etter død, eksistensiell orientering og ulike former for meningsdannelse. Meningsdannelse etter dødsfall utforskes som en pendling mellom den etterlattes «globale» og ...
 • Innledning: Religiøst medborgerskap 

  Solevåg, Anna Rebecca; Lid, Inger Marie (Chapter, 2020)
  The introductory chapter gives an introduction to various aspects of religious citizenship. Drawing on an understanding of citizenship based on human rights, we present the UN documents and conventions that promote rights ...
 • Helbredelsesforkynnelse og kristen tro 

  Alfsvåg, Knut (Chapter, 2020)
  From the second half of the 19th century, some Christians have maintained that by adeptly manipulating the relevant spiritual laws, one may liberate oneself entirely from physical illness. Tis article is an investigation ...
 • The rationality of madness: Did Plato, Cusanus and Kierkegaard get it right? 

  Alfsvåg, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Modern psychiatry has arguably been taken captive by the philosophical presuppositions of modernity to the extent that its descriptions of mental illness appear unstable and susceptible to misuse. Foucault pointed to ...
 • Co-Creation of a Working Model to Improve Sexual Health for Persons Living with Rheumatological Diseases 

  Areskoug-Josefsson, Kristina; Hjalmarsson, Sara; Björk, Mathilda; Sverker, Annette (Journal article, 2020)
  Background: Sexual health needs are insufficiently met for persons living with rheumatological diseases and it is necessary to create better ways to meet these needs. Objective: To co-create a working model to improve ...
 • You and me and all of us: The significance of belonging in a continual community of children in long-term care in Norway 

  Negård, Inger-Lise; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Oterholm, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This paper examines the significance of children’s social lives and communities with other children, particularlyfor one group of children growing up in a care arrangement combining residential and foster care in Norway.Eight ...
 • Norwegian christian leaders: The term ‘Christian Values’ is divisive and useless 

  Haugen, Hans Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Church leaders and politicians in several countries make frequent references to Christian values as part of a rhetoric of dividing between wanted and unwanted view and practices. Hence, even more than a source for division ...
 • What is theory? Theory and its use in empirical phd-projects 

  Thomassen, Magdalene (Conference object, 2018)
  The article emerges from discussions in a multidisciplinary PhD-program with candidates from various disciplines and different research traditions, representing different conceptions of the use of theory in research. Facing ...
 • "Vi er tre når vi er to" Ansvar og rettferdighet i Emmanuel Levinas' filosofi 

  Thomassen, Magdalene (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  I sosialt arbeid har Emmanuel Levinas’ filosofi inspirert diskusjoner om profesjonsetiske problemstillinger. Levinas’ ansvarstenkning er blitt sett på som bidrag til refleksjoner om medmenneskelighetens plass i sosialfaglig ...

View more