• Eldre i en brytningstid 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av "Eldre i en brytningstid" (Nord, Eilertsen og Bjerkreim, 2005).
  • Omsorgsetikk: søkelys på omsorgens motivasjon 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av "Omsorgsetikk : søkelys på omsorgens motivasjon" (Foss, 2005)
  • Sykdom, sorg og kjærlighet 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av " Sykdom, sorg og kjærlighet : hva kan vi lære av barn? : når barn og voksne rammes av alvorlig sykdom og død : for pasienter, pårørende og fagpersonell" (Husebø, 2005)
  • I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis. 

   Sverdrup, Sidsel (Others, 2009)
   Bokanmeldelse av "I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis" av Barry Duncan og Jacqueline Spark.
  • Book reviews 

   Haugen, Hans Morten (Journal article, 2012)
   Bokanmeldelser av " The Fight for the Right to Food. Lessons Learned" (Ziegler, Golay, Mahon, Way, 2011). "Accounting for Hunger.The Right to Food in the Era of Globalization" (de Schutter, Cordes (eds), 2011). "Governing ...
  • Formidler solid kunnskap 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Menneskeverd i klinikk og politikk " (Magelssen, 2013)
  • Ryster og skaker 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av "Langsomme jordskjelv. Erfaringer med demens midt i livet " (Krüger, 2013)
  • Etikk for flere 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Helsefagenes etikk. En innføring " (Wifstad, 2013)
  • Ser på livssyn hos de alternative 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar " (Kalvig, 2013)
  • Bok som berører 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon – minner – kriser – sorg " (Heap, 2012)
  • Aldring i endring 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2015)
   Bokanmeldelse av: "Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel" (Bakken, 2014)
  • Norge skal være et godt land å bo i - ikke bare for nordmenn 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av følgende bøker : " Vente, håpe, leve - Familier på flukt møter norsk hverdagsliv "(Kalkman og Kibsgaard (red.), 2019 og " Kjærlighet i tiggernes tid " (Riksaasen, 2019)
  • De flest av oss unngår å se på dem 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Kjærlighet i tiggernes tid " (Riksaasen, 2019)
  • Bli kjent med seg selv og sin egen historie 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av: " Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg "(Giske og Cone, 2019)
  • Som perler på en snor 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Som perler på en snor (flere Bibelske søstre) ", (Skauge, 2019)
  • Ingen lett vei ut av fattigdommen 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av: " De spanske søstrene "(Dueñas, 2019)
  • Bare Anna 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Bare Anna " (Rasmussen, 2019)
  • Inspirerende fra kritikerrost professor 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av: " Jeg vet meg et land " (Grue, 2019)
  • Lang vei for å finne seg til rette 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv ", (Kalkman og Kibsgaard (red.), 2019)
  • Å få et barn som ikke "burde" vært født 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Entré "(Gabrielsen, 2020)