Recent Submissions

 • Aldring i endring 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2015)
  Bokanmeldelse av: "Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel" (Bakken, 2014)
 • Formidler solid kunnskap 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Menneskeverd i klinikk og politikk " (Magelssen, 2013)
 • Etikk for flere 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Helsefagenes etikk. En innføring " (Wifstad, 2013)
 • Ser på livssyn hos de alternative 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar " (Kalvig, 2013)
 • Bok som berører 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon – minner – kriser – sorg " (Heap, 2012)
 • Ryster og skaker 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av "Langsomme jordskjelv. Erfaringer med demens midt i livet " (Krüger, 2013)
 • Book reviews 

  Haugen, Hans Morten (Journal article, 2012)
  Bokanmeldelser av " The Fight for the Right to Food. Lessons Learned" (Ziegler, Golay, Mahon, Way, 2011). "Accounting for Hunger.The Right to Food in the Era of Globalization" (de Schutter, Cordes (eds), 2011). "Governing ...
 • I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis. 

  Sverdrup, Sidsel (Others, 2009)
  Bokanmeldelse av "I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis" av Barry Duncan og Jacqueline Spark.
 • Eldre i en brytningstid 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
  Bokanmeldelse av "Eldre i en brytningstid" (Nord, Eilertsen og Bjerkreim, 2005).
 • Sykdom, sorg og kjærlighet 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
  Bokanmeldelse av " Sykdom, sorg og kjærlighet : hva kan vi lære av barn? : når barn og voksne rammes av alvorlig sykdom og død : for pasienter, pårørende og fagpersonell" (Husebø, 2005)
 • Omsorgsetikk: søkelys på omsorgens motivasjon 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
  Bokanmeldelse av "Omsorgsetikk : søkelys på omsorgens motivasjon" (Foss, 2005)