Recent Submissions

 • Aldring i endring 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2015)
  Bokanmeldelse av: "Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel" (Bakken, 2014)
 • Retten til vitenskap 

  Haugen, Hans Morten (Chronicle, 2014)
  Hva er retten til å nyte fordelene av vitenskapens fremskritt og anvendelsen av disse? En av de viktigste menneskerettighetene er samtidig den mest oversette.
 • Formidler solid kunnskap 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Menneskeverd i klinikk og politikk " (Magelssen, 2013)
 • Etikk for flere 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Helsefagenes etikk. En innføring " (Wifstad, 2013)
 • Ser på livssyn hos de alternative 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar " (Kalvig, 2013)
 • Bok som berører 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av " Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon – minner – kriser – sorg " (Heap, 2012)
 • Ryster og skaker 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
  Bokanmeldelse av "Langsomme jordskjelv. Erfaringer med demens midt i livet " (Krüger, 2013)
 • Book reviews 

  Haugen, Hans Morten (Journal article, 2012)
  Bokanmeldelser av " The Fight for the Right to Food. Lessons Learned" (Ziegler, Golay, Mahon, Way, 2011). "Accounting for Hunger.The Right to Food in the Era of Globalization" (de Schutter, Cordes (eds), 2011). "Governing ...
 • Bryne - et sted for alle? 

  Njå, Ragnhild (Stavanger Aftenblad;, Chronicle, 2010-09-01)
  Urbanisering handler om utvikling mot det bymessige. Bryne er i sterk omstilling og vekst, og i disse dager går debatten om veien videre for byen.
 • Tro som ressurs i helsearbeid 

  Nordstokke, Kjell (Vårt Land;, Chronicle, 2010-09-06)
  ”Psykologer er i ferd med å oppdage at religion er en helbredende faktor i forhold til mental og fysisk helse, og som lenge har blitt undervurdert og ignorert.” Det er Heiko Ernst, sjefsredaktøren i det tyske fagtidsskriftet ...
 • Intensiverer ved å legge ned 

  Thon, Jorun Marie; Østby, Lene (Chronicle, 2005)
  Bokollektivet for kvinner med innvandrerbakgrunn som utsettes for tvang og vold er nedlagt. Søknad om midler til gjenopprettelse er avslått, og familieminister Dåvøy uttaler at tilbudet må utredes nærmere.
 • Skriften på veggen 

  Vogt, Henrik; Aasbrenn, Martin (Chronicle, 2008)
 • I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis. 

  Sverdrup, Sidsel (Others, 2009)
  Bokanmeldelse av "I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis" av Barry Duncan og Jacqueline Spark.
 • Eldre i en brytningstid 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
  Bokanmeldelse av "Eldre i en brytningstid" (Nord, Eilertsen og Bjerkreim, 2005).
 • Sykdom, sorg og kjærlighet 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
  Bokanmeldelse av " Sykdom, sorg og kjærlighet : hva kan vi lære av barn? : når barn og voksne rammes av alvorlig sykdom og død : for pasienter, pårørende og fagpersonell" (Husebø, 2005)
 • Omsorgsetikk: søkelys på omsorgens motivasjon 

  Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
  Bokanmeldelse av "Omsorgsetikk : søkelys på omsorgens motivasjon" (Foss, 2005)