Recent Submissions

 • Interkulturell kompetanse for alle, og vi må gå bevisst inn for den 

  Rosnes, Ellen Vea (Chronicle, 2018)
  Kronikk om at vi nødvendigvis ikke blir mer interkulturelt kompetente gjennom å bo i et mer mangfoldig samfunn. For at læring skal skje, må vi være motivert. Og ikke bare i skolen.
 • For kort for Jesus? 

  Solevåg, Anna Rebecca; Hadland, Øyvind (Chronicle, 2019)
  Kronikk om helbredelsespraksis og retorikk i pentekostalebevegelser.
 • Retten til vitenskap 

  Haugen, Hans Morten (Chronicle, 2014)
  Hva er retten til å nyte fordelene av vitenskapens fremskritt og anvendelsen av disse? En av de viktigste menneskerettighetene er samtidig den mest oversette.
 • Tro som ressurs i helsearbeid 

  Nordstokke, Kjell (Vårt Land;, Chronicle, 2010-09-06)
  ”Psykologer er i ferd med å oppdage at religion er en helbredende faktor i forhold til mental og fysisk helse, og som lenge har blitt undervurdert og ignorert.” Det er Heiko Ernst, sjefsredaktøren i det tyske fagtidsskriftet ...
 • Bryne - et sted for alle? 

  Njå, Ragnhild (Stavanger Aftenblad;, Chronicle, 2010-09-01)
  Urbanisering handler om utvikling mot det bymessige. Bryne er i sterk omstilling og vekst, og i disse dager går debatten om veien videre for byen.
 • Intensiverer ved å legge ned 

  Thon, Jorun Marie; Østby, Lene (Chronicle, 2005)
  Bokollektivet for kvinner med innvandrerbakgrunn som utsettes for tvang og vold er nedlagt. Søknad om midler til gjenopprettelse er avslått, og familieminister Dåvøy uttaler at tilbudet må utredes nærmere.
 • Skriften på veggen 

  Vogt, Henrik; Aasbrenn, Martin (Chronicle, 2008)