Show simple item record

dc.contributor.authorGarder, Anne Cathrine
dc.date.accessioned2012-08-29T10:27:31Z
dc.date.available2012-08-29T10:27:31Z
dc.date.issued2012-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98461
dc.description.abstractStudien tar utgangspunkt i hvordan en avdelingsleder i hjemmebasert tjeneste kan organisere sin rolle for å møte alle kravene som blir stilt. Leder skal utføre sin ledergjerning slik at de ansatte kan oppleve størst mulig grad av trivsel på jobb. Leder skal ivareta hensynet til brukerne, ivareta kvaliteten i tjenesten og samtidig forholde seg aktivt til rammene. Leder skal ha budsjettdisiplin, og skal bidra til å forvalte ressurser som velferdsgoder og ansatt-ressurser på den mest hensiktsmessige måten. Leder skal sørge for at organisasjonen har godt omdømme, og at de ansatte er stolte av sin arbeidsplass. Hvilke lederverktøy kan hjelpe en avdelingsleder til å forholde seg aktivt til alle disse rammebetingelsene? Kan elementer fra teorien om New Public Management benyttes som lederverktøy dersom man ser det i sammenheng med verdibasert ledelse, brukernes behov og de ansattes opplevelse av trivsel?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstudentarbeiderno_NO
dc.subjectverdibasert ledelseno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjecteffektivitetno_NO
dc.subjecttrivselno_NO
dc.subjectverdierno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.titleEffektivitet som verdi, kan vi trives med det?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber81 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record