• Toppleder i skjørt - en verdistudie av kvinnelige ledere 

      Ulfsten, Ingunn E. (Master thesis, 2020)
      I denne masterutredningen har jeg ønsket å belyse følgende problemstilling: «Hvordan når kvinner toppen og hvilken rolle spiller verdier i denne prosessen?». Motivasjonen bak dette studiet har vært at innenfor visse sektorer ...