• Er ledere aktører eller brikker? Observasjonsstudie av ledere 

      Engvik, Linda (Master thesis, 2013-09-09)
      En studie av avdelingsledere og seksjonsledere i Oslo Universitetssykehus. Ledere på ulike ledernivåer har ulike arbeidsoppgaver. Denne artikkelen retter fokuset spesielt mot administrasjon og ledelse og på om frihet og ...