• … at du får inn … får noe nytt hele tiden. Om lærende miljø i barnehager 

   Ytterland, Eldri Essén (Master thesis, 2015-08-10)
   I løpet av årene som bruker av barnehage, også sett med pedagogiske briller, har jeg tenkt at hverdagen i barnehagen er preget av øyeblikkets tyranni, der løsninger på problemer kreves raskt. Løsningene i de mange øyeblikkene ...
  • Verdier i praksis. Synliggjøring og videreutvikling. 

   Kversøy, Eva Daae (Master thesis, 2011-09-08)
   Hensikten med denne undersøkelsen er å se hvordan verdier i praksis kan synliggjøres og videreutvikles nedenfra og opp. Hensikten er videre utdypet i følgende problemstilling: Hvordan kan verdier i praksis synliggjøres og ...