• Mellom barken og veden? Verdibasert mellomledelse i offentlig sektor 

      Stenerud, Hilde (Master thesis, 2013-09-09)
      Problemstilling for denne oppgaven er: På hvilken måte kan mellomledere i offentlig sektor i Norge utøve verdibasert ledelse, med utgangspunkt i ulike skandinaviske utgaver av denne ledelsesfilosofien? Skandinaviske utgaver ...