• Verdier i praksis. Synliggjøring og videreutvikling. 

      Kversøy, Eva Daae (Master thesis, 2011-09-08)
      Hensikten med denne undersøkelsen er å se hvordan verdier i praksis kan synliggjøres og videreutvikles nedenfra og opp. Hensikten er videre utdypet i følgende problemstilling: Hvordan kan verdier i praksis synliggjøres og ...