Show simple item record

dc.contributor.authorBrenna, Eleanor
dc.date.accessioned2013-09-27T05:27:29Z
dc.date.available2013-09-27T05:27:29Z
dc.date.issued2013-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98120
dc.description.abstractDen norske kirke har vært engasjert i religionsmøte og religionsdialog i en årrekke. Vedtak er fattet i Kirkemøtet om kirkens engasjement for innvandring og integrering. På bakgrunn av vedtak og anbefalinger fra kirkens sentrale organer ønsket jeg å rette søkelyset mot hva diakonien kan tilføre religionsmøtet mellom kristne og muslimer i Norge. Kristne og muslimske deltakere i diakonale aktiviteter og en dialoggruppe i tre bydeler i Oslo og Drammen våren 2013 ble intervjuet for å finne svar på hva som motiverte dem til deltakelse, hvilke erfaringer de hadde gjort seg og ønsker for framtiden. Diakoner som var engasjert i prosjektene ble også intervjuet. I analysen av materialet er det lagt vekt på teori om makt, avmakt og myndiggjøring (empowerment). Historiene som er gjengitt i masteroppgaven reflekterer hvordan diakonal praksis og diapraksis (dialog i praksis) kan bidra til individuell vekst, læring og myndiggjøring. At diakonien kan bidra til å skape rom hvor gjensidig tillit kan vokse fram. Diakonien kan bidra til å være en brobygger i et samfunnsperspektiv. En forutsetning for at dette skal skje, er imidlertid at deltakere selv får være med i planlegging og gjennomføring av tiltakene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstudentarbeiderno_NO
dc.subjectdiakonino_NO
dc.subjectreligionsmøterno_NO
dc.subjectmuslimerno_NO
dc.subjectkristneno_NO
dc.subjectdiakonal praksisno_NO
dc.subjectreligionsdialogno_NO
dc.subjectmaktno_NO
dc.subjectavmaktno_NO
dc.subjectempowermentno_NO
dc.subjectDen norske kirkeno_NO
dc.subjectfredno_NO
dc.subjectIslamno_NO
dc.titleHva kan diakonien tilføre religionsmøte mellom kristne og muslimer i Norge?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber80 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record