Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Therese Ekstrøm
dc.date.accessioned2023-10-03T12:07:56Z
dc.date.available2023-10-03T12:07:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093778
dc.description.abstractDenne studien presenterer en kvalitativ og semistrukturell intervjuundersøkelse gjennomført med fem medarbeidere i to barnevernsinstitusjoner. Formålet med studien er å forstå sammenheng mellom samhold og oppgaveløsning. Dette er viktig kunnskap for institusjonsledere og for utviklingen av fremtidige barnevernsinstitusjoner. Studien avgrenses til de relasjonelle forholdene i medarbeider – leder gruppen. Studien har følgende problemstilling: «Hvordan opplever medarbeidere i barnevernsinstitusjon sammenheng mellom samhold og oppgaveløsning?» Videre presenterer studien en forståelse av når sammenheng mellom samhold og oppgaveløsning oppleves positivt og negativt. Barnevernsinstitusjoner har en kompleks oppgave av både politisk og faglig karakter. Barn på barnevernsinstitusjon har ofte sammensatte utfordringer og behov. Det hviler derfor et tungt omsorgsansvar på medarbeiderne. Oppgavene løses i all hovedsak på gruppenivå, hvilket krever medarbeidere og ledere med høy evne til samarbeid. Etter analysegjennomgangen avdekket studien tre hovedfunn. Alle anses som sentrale bindeledd mellom samhold og oppgaveløsning. Det var psykologisk trygghet, felles mentale modeller og lederstil. Funnene viste positiv sammenheng mellom samhold preget av psykologisk trygghet og felles mentale modeller, og oppgaveløsning. Videre viste funnene at lederstil kunne bidra til både positivt og negativt samhold og oppgaveløsning. Informantene var enige om at lederstil hadde stor påvirkning, og at det var både fordeler og ulemper med henholdsvis relasjonsorientert lederstil og oppgaveorientert lederstil. Uventet fremkom det en tydelig utfordring i inkludering av nyansatte. Studien omfattet kun etablerte medarbeidere, og en fellesnevner var at stabilitet var avgjørende for et godt samhold. Det var enighet om at det var vanskelig å slippe nyansatte inn i gruppen, både dersom de representerte andre mentale modeller, men også fordi de ikke representerte den samme tryggheten. Informantene sa dette var vanskelig, selv om de egentlig ønsket å være inkluderende overfor nyansatte. Ikke overraskende konkluderer studien med at det er positiv sammenheng mellom psykologisk trygghet, felles mentale modeller, og samhold og oppgaveløsning. Videre konklusjon er betydningen av lederstil som både ivaretar medarbeiderne, gruppen, og oppgavene. Studien støtter videre forskning på samhold og gruppedynamikk innenfor barnevernsinstitusjoner, et felt preget av både endringer og turnover. Ikke desto mindre støtter studien videre forskning på hvordan disse prosessene best kan ledes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectfelles mentale modelleren_US
dc.subjectpsykologisk tryggheten_US
dc.subjectlederstileren_US
dc.subjectbarnevernsinstitusjoneren_US
dc.subjectoppgaveløsningen_US
dc.subjectsamholden_US
dc.title«Hvis vi ikke har det samholdet når vi er på jobb, så viker vi fra det miljøterapeutiske arbeidet som vi vet er det riktige». En kvalitativ studie i to barneverninstitusjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til oppgaven. Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber99en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record