Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Ninni
dc.date.accessioned2023-10-03T11:41:09Z
dc.date.available2023-10-03T11:41:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093762
dc.description.abstractTema og problemstilling for denne masteroppgaven er hvordan førstelinjeledere i kommunal helsesektor arbeider med bærekraft, og hvilke forhold som påvirker dette arbeidet. Dette utforskes ved hjelp av teori om førstelinjelederrollen, bærekraft, transformasjonsledelse, endringsarbeid og verdier. Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom kommunenes bærekraftstrategi og førstelinjeledernes fokus på bærekraft, samt hvilke forhold som hemmer og fremmer deres bærekraftsarbeid. Studien har til hensikt å bidra til økt fokus på førstelinjelederes bærekraftsarbeid, og å bidra med kunnskap om bærekraftsarbeid som ledere i norske kommuner kan dra nytte av. Denne studien har hatt en kvalitativ tilnærming. Det er gjennomført 8 individuelle semistrukturerte dybdeintervjuer med førstelinjeledere i kommunal helsesektor. Systematisk tekstkondesering (Malterud, 2017) er benyttet som analysemetode. Resultatene fra studien viser at deltakerne beskrev å ha varierte arbeidsoppgaver relatert til bærekraft. Deltakerne beskrev arbeid med økonomi, innovasjon og endringsarbeid. Den sosiale dimensjonen av bærekraft handlet for deltakerne i størst grad om ivaretakelse av personalressurser ved egen avdeling. Deltakernes arbeid med miljø bestod av å være rollemodell og øke medarbeidernes bevissthet rundt ivaretakelse av miljøet, og implementering av tiltak som bidro til miljøvennlig praksis. Deltakernes bærekraftsarbeid ble påvirket av ulike forhold. Undersøkelsen viser at mangel på en tydelig bærekraftstrategi og verdiforankring relatert til bærekraft i kommunene, og begrenset handlingsrom i rollen som førstelinjeleder, hemmet deltakernes bærekraftsarbeid og medførte at deltakerne hadde ulike forståelse av begrepet bærekraft, og hva bærekraftsarbeid innebar. Funnene viser at økonomi, i tillegg til å være en sentral del av deltakernes bærekraftsarbeid, også ble beskrevet som et forhold som både hemmet og fremmet arbeidet med de andre dimensjonene av bærekraft. På tross av manglende forankring og føringer fra toppledelsen arbeidet deltakerne med bærekraft. Dette kan forstås å ha sammenheng med deres personlige verdier og engasjement for bærekraft.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectkommunal helsesektoren_US
dc.subjectførstelinjeledereen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectsamfunnsansvaren_US
dc.subjectbærekraften_US
dc.titleHvordan arbeider førstelinjeledere i kommunal helsesektor med bærekraft, og hvilke forhold påvirker dette arbeidet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til oppgaven. Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record