Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandviken, Lotte Anna
dc.date.accessioned2023-10-03T10:51:00Z
dc.date.available2023-10-03T10:51:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093734
dc.description.abstractDenne studien omhandler hvordan ledelse i kommunal sektor kan legge til rette for reduksjon av tvangsbruk i kommunalt psykisk helsevern. Både på systemnivå og individnivå er det ønskelig med et enda større fokus på det endringsarbeidet som må foreligge i forhold til reduksjon av tvangsbruk innen fagfeltet. Vil det si at det er leders ansvar? Er det tillagt lederrollen og besitte dette ansvaret alene, dette er det jeg vil finne ut av gjennom denne studien. Studiet undersøker fenomener som makt og tillit innenfor psykisk helsevern. Det kommer tydelig frem at ledere ønsker mer innflytelse både i personalgruppen, men ikke minst til brukergruppen i forhold til egen recoveryprosess. Funnene mine viser at dersom tjenesten utformes slik at fenomenet tid blir lagt til grunn, slik at personalet kan bygge opp refleksjoner og tillit, viser dette i studien at reduksjonen av makt og tvangsbruk går ned. Brukerne er en stor del av innholdet i hverdagen for å kunne lage gode behandlingsforløp, for å kunne normalisere en hverdag for brukergruppen. Dette gjenspeiler seg i at lederen viser til kontinuerlig arbeid både med samarbeid, holdninger, kompetanse og kulturen i arbeidsflokken for å bedre verdiholdninger. Det kommer tydelig frem at ved villig endring hos lederen for eksempel økning av verdisettet, gir det resultater i holdningsendringer hos ansatte, men også i brukergruppen. Analysen trekker frem helt sentrale begreper som gjenspeiler oppgaven som, tillit, ledelse, makt og brukermedvirkning. Hvis det legges føringer for disse verdiene i en hektisk hverdag, vil reduksjonen av tvangsbruken gå drastisk ned.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjecttvangsbruken_US
dc.subjectkommunalt psykisk helsevernen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectendringsarbeiden_US
dc.titleHvilken betydning har lederrollen for å legge til rette for reduksjon av tvang innen psykisk helsevern? En kvalitativ undersøkelse om reduksjon av tvang i psykisk helsevern.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til oppgaven. Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber82en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel