Show simple item record

dc.contributor.authorGrødem, Helene Nag
dc.date.accessioned2023-10-03T08:19:10Z
dc.date.available2023-10-03T08:19:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093669
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er frivillighetsledelse. Formålet er å finne ut hva som er viktig for at frivillige ledere skal oppleve støtte og oppfølging i tjenesten. Problemstillingen er: Hva trenger frivillige ledere av støtte og oppfølging i sin tjeneste? Studien er en kvalitativ undersøkelse. Jeg har intervjuet fem frivillige ledere med ulike ansvarsområder i en kristen misjonsorganisasjon. De frivillige er i ulike aldre, kjønn og har ulik erfaring i tjenesten. Problemstillingen belyses av funn, tidligere forskning og teori. I konklusjonen trekker jeg frem det mest sentrale i drøftingen, samt kommer med noen anbefalinger for ledere av frivillige ledere. Teoretisk perspektiv for oppgaven er relasjonsledelse (Spurkeland, 2013; Uhl-Bien, 2006). Oppgaven er strukturert i fire tema, med tilhørende forskningsspørsmål: 1) Oppstartsfasen: Hva trenger den frivillige leder i oppstartsfasen av tjenesten? 2) Visjon og verdier: Hvordan kan visjon og verdier gi retning og støtte i tjenesten? 3) Relasjon: Hva trenger den frivillige leder i relasjonen med nærmeste leder og team? 4) Bærekraftig tjeneste: Hva er viktig for å stå i tjenesten over tid? Funn viser at frivillige ledere selv trenger aktive og synlige ledere. I oppstartsfasen er det viktig å bli spurt for å påta seg lederansvar. Opplevd kall er avgjørende for å gå inn i og være i en tjeneste over tid. Funn viser at det betyr mye å bli satset på, men ikke bli overlatt til seg selv. Å være lærling er ønsket i oppstartsfasen, det kan legge til rette for å avklare forventninger og få vokse seg inn i tjenesten. Over tid er det viktig å bli sett; det vil si å bli anerkjent, ha jevnlige formelle og uformelle møtepunkter, samt å ha en lav terskel for å ta kontakt med nærmeste leder. Det er viktig å oppleve ekte interesse fra nærmeste leder. En sterk organisasjonskultur gir støtte og retning, og for å oppnå det er det viktig med gode forbilder, jeg har kalt dem kulturbærere. Å være en del av et fellesskap er viktig for frivillige ledere. For å oppleve støtte i fellesskapet er det viktig å være sammen i uformelle treffpunkter og bygge kulturen sammen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectfrivilligheten_US
dc.subjectoppfølgingen_US
dc.subjectfrivillighetsledelseen_US
dc.subjectrelasjonsledelseen_US
dc.title«Hva trenger frivillige ledere av støtte og oppfølging i sin tjeneste?». En kvalitativ studie av frivillige ledere i en kristen misjonsorganisasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til oppgaven. Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record