Show simple item record

dc.contributor.authorJøssang, Synnøve
dc.date.accessioned2023-05-23T07:47:17Z
dc.date.available2023-05-23T07:47:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3068601
dc.description.abstractTema for denne studien er hvorfor så mange sykepleiere forlater yrket. Siden det både er et stort og høyst aktuelt problem for sektoren, ønsket jeg å se nærmere på mulige årsaker. Problemstilling er: «Hvilke faktorer kan spille inn når sykepleiere velger å forlate yrket?» Formålet ble å se på motivasjon og verdiers betydning, noe forskningsspørsmålene legger opp til. Resultatene baserer seg på syv kvalitative dybdeintervju med sykepleiere som jobber på sykehus. For også å få fram de store sammenhengene (konteksten) som sykepleieryrket inngår i ble en bred tilnærming valgt. Hovedfunnene kan oppsummeres på denne måten: • Verdier i konflikt • Manglende autonomi og påvirkningsmuligheter • Begrensende rammer for å gjøre en god jobb Betydningen verdier har for motivasjon er et tydelig og overaskende funn. Verdier ser ut til å «gjennomsyre alt» og kommer til uttrykk både direkte og indirekte. Verdier som kvalitet, tid og pasientsentrert omsorg blir begrenset av ytre rammer som legger føringer for arbeidet. Her trekkes særlig lav bemanning frem. Verdier kommer i konflikt når informantene ikke får gjort det de vet er riktig. Manglende autonomi og lite påvirkningsmuligheter i arbeidet skaper motløshet og avmaktsfølelse. Det jeg omfatter som «systemet» forsterker denne følelsen. Begrepet står for noe fremmed og umyndiggjørende. Informantene har et ansvar og et ønske om høy kvalitet på det de gjør. Disse faktorene ser ut til å være de viktigste for å potensielt skulle forlate yrket. Totalbelastningen i arbeidet ser også ut til å være av betydning. For enkelte har lønnsnivå og turnus også en viss påvirkning. Informantene synes å være motivert for selve jobben. Det kan se ut som type motivasjon er minst like avgjørende som mengde motivasjon. Slik arbeidshverdagen beskrives, kommer kontrollerte former for motivasjon til uttrykk. Verdier synes å spille en større rolle enn antatt. Studien kan dermed utvide forståelsen av hvilke faktorer som er utslagsgivende for om sykepleiere blir værende i yrket eller ikke for informantene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectverdieren_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectsykepleiereen_US
dc.title«For sykepleieryrket er jo kjempefint – egentlig». En kvalitativ studie om motivasjon og verdier hos sykepleiere.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record