Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøisgaard, Arnulf
dc.date.accessioned2023-01-13T13:42:44Z
dc.date.available2023-01-13T13:42:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3043419
dc.description.abstractTema for denne oppgaven ble hvordan kriser fører til endring av lederstil og hvordan pandemien preget lederstilen hos ledere på sykehus. Formålet ble å undersøke om man kunne se en endring av lederstil gjennom en langvarig krise. Problemstillingen i denne oppgaven ble som følger: «I hvilken grad og hvordan fører kriser til endring av lederstil?» Dette er en kvalitativ studie. Innsamling av data har foregått ved å intervjue 6 personer på et av landets største sykehus som jobbet som mellomledere under pandemien. Deres rolle er å være bindeledd mellom toppledelsen og de ansatte. Det var viktig for studien å intervjue mellomledere som hadde ledet på avdelinger der covid-19 pasienter hadde vært innlagt. Materialet fra intervjuene er grunnlaget for å svare på problemstillingen. Undersøkelsen viser at en krise vil sette preg på lederstilen til mellomledere på sykehuset. Studien viser at lederne hadde noe ulikt syn på lederstil i forkant av krisen. Mine funn beskriver 6 ledere som alle har ledet ulike avdelinger på et sykehus i pandemien. De har opplevd å stå nært til alvorlig syke pasienter og ha ansvar for daglig drift. Mellomlederne er bindeledd mellom toppledelse og ansatte. Oppgaven vil kunne øke forståelsen av lederstil når den mulig endres av en krise. Det å beskrive sin egen lederstil kan være utfordrende for ledere. Lederne fortalte velvillig om sine utfordringer i pandemien. De beskrev at krisen førte til en endring når de skulle informere og ta beslutninger. Her kom oppgaveorientert lederstil til syne og den ble sterkere i pandemien. Etter hvert kom det en endring når de var tilstedeværende og så ansattes behov for omsorg. Dette ble beskrevet som lederstøtte. Den relasjonelle lederstilen ble synlig og trekkes fram som styrkende i pandemien. Studien gir uttrykk for hvordan endring av lederstil skjer i en krise. Dette gjelder for lederne ved det aktuelle sykehuset. Den kan være et bidrag til forståelse av lederstil og kriseledelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectcovid-19 pandemien_US
dc.subjectkriseen_US
dc.subjectkriseledelseen_US
dc.subjectlederstilen_US
dc.title«Det finnes ingen fasit». En studie om endring av lederstil i en kriseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber85en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel