Show simple item record

dc.contributor.authorKolnes, Tora Marie
dc.date.accessioned2023-01-13T13:34:08Z
dc.date.available2023-01-13T13:34:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3043414
dc.description.abstractDenne studien tar for seg temaet aspirantveiledere i kriminalomsorgen. Flere aktører har i flere år uttrykt et ønske om å profesjonalisere fengselsbetjentyrke. Denne prosessen er i gang, og i den forbindelse endres også fengselsbetjentutdannelsen. I 2012 gikk fengselsbetjentutdannelsen fra å være en etatsutdanning til å bli et høgskolestudium, og det arbeides fortsatt målrettet med å gjøre grunnutdannelsen til et treårig bachelorprogram. Per nå gjennomføres ett av to studieår ved en opplæringsenhet, hvor et lokalt aspirantveilederteam får ansvaret for de praktisk-teoretiske semestrene, 2. og 3. semester. Hensikten med denne studien er å få kunnskap om hvordan kriminalomsorgens aspirantveiledere forstår og utøver sine roller i organisasjonen, med tanke på om de bidrar til profesjonaliseringsprosessen. Studiens resultat bygger på kvalitativ metode, hvor seks semistrukturerte intervjuer ble gjennomført i mai-juni 2022. Utvalget bestod av seks aspirantveiledere fordelt på tre opplæringsenheter, hvorav tre hadde lang erfaring som aspirantveileder, og tre hadde relativt kort erfaring som aspirantveileder. Funnene i studien er analysert og drøftet i hovedsak i lys av Strands (2007) teori om ledelse sett i et funksjons- og rolleperspektiv, i rammen av organisasjonskjennetegn. Funnene viser at aspirantveiledere i kriminalomsorgen har et mangfold av roller; praksisveileder, lærer, team-medlem og utøvere av skikkethetsvurdering. Aspirantveilederne selv vektlegger imidlertid gruppen, aspirantveilederteamet, og rollen som praksisveileder. Måten aspirantveiledere forstår rollen som praksisveileder og måten de utøver rollen på, samsvarer med integrasjonsfunksjonen, som Strand (2007) viser til er en av fire funksjoner organisasjoner må ivareta for å overleve. Ved å innta alle rollene som funnene viser ligger til aspirantveilederfunksjonen, viser analysen at aspirantveilederne gjennom integrasjonsfunksjonen også bidrar til å ivareta produksjons- og administrasjonsfunksjonen. Men til tross for at aspiranter og enkelte øvrige kolleger ser på aspirantveiledere som utøvere av ledelse, ser ikke aspirantveilederne på seg selv som ledere. Studien viser også at aspirantveiledere opplever at andre gir uttrykk for at de ikke ser betydningen av funksjonen, til tross for at formelle rammer tilsier at den er viktig. Aspirantveilederne selv mener 3 imidlertid at funksjonen er viktig, ettersom aspiranter under opplæring er organisasjonens fremtid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectintegrasjonsfunksjonen_US
dc.subjectrolleen_US
dc.subjectaspirantveilederen_US
dc.subjectfengselsbetjentutdannelseen_US
dc.subjectkriminalomsorgenen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleAspirantveilederrollen i kriminalomsorgen – mer enn bare en praksisveileder? En kvalitativ studie om hvordan kriminalomsorgens aspirantveiledere forstår og utøver sine roller i organisasjonen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record