Show simple item record

dc.contributor.authorMaudal, Wenche Sola
dc.date.accessioned2022-08-16T15:40:43Z
dc.date.available2022-08-16T15:40:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012192
dc.description.abstractBakgrunn: Tema for denne masteroppgaven er normal fødsel som verdi i sykehus. Formålet med oppgaven er å fremme kunnskap om jordmorlederes refleksjoner over verdier i Norsk fødselsomsorg og hvordan de tenker de kan påvirke forvaltningen av normal fødsel som verdi i sykehus. Problemstillingen for studien er: Hvordan reflekterer jordmorledere over muligheten til å fremme normal fødsel som verdi i sykehus? Teori: Det er gjort rede for teorier om verdier, ledelse, lederrollen og ulike nivå i organisasjonskultur. Metode: Det er anvendt en kvalitativ metode med en kvalitativ analyse av fire dybdeintervju med ledere ved fire ulike fødeenheter i Norge. Resultat: Funn i studien viser at ledere har ulikt syn på hva som er en normal fødsel. Funn viser også hvilke verdier som fremmer den normale fødsel. Funn viser videre at lederne er bevisste på disse verdiene i ledelse. Fokus på disse verdiene i aktiv ledelse som en den del av organisasjonskulturen er også et funn. Diskusjon: Påvirkning av ulike syn på fødsel, ledelse gjennom verdier for og i praksis, samt lederrollen som kulturbærer diskuteres i oppgaven. Konklusjon: Synet på fødsel påvirker hvilke verdier som fremmes i praksis, og dermed også muligheten for å fremme den normale fødsel som verdi. Viktige verdier i norsk fødselsomsorg er trygghet, kommunikasjon, autonomi, og tilstedeværelse. Mellomledere i norsk fødselsomsorg er jordmødre og de preges sterkt av sine profesjonsverdier. Dette gjør dem til svært verdibeviste ledere. Påvirkningskraften relatert til å fremme den normale fødsel som verdi knytter disse lederne primært til rollen de har overfor sine ansatte og gjennom organisasjonskulturen i den enkelte avdeling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectorganisasjonskulturen_US
dc.subjectverdibevisst ledelseen_US
dc.subjectverdieren_US
dc.subjectnormal fødselen_US
dc.subjectjordmorledereen_US
dc.title«Å bevare verdien av det normale». Jordmorlederes refleksjoner over normal fødsel som verdi i sykehus i Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record