Show simple item record

dc.contributor.authorKittilsen, Helene
dc.date.accessioned2022-08-16T14:57:54Z
dc.date.available2022-08-16T14:57:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012186
dc.description.abstractTemaet for denne studien hvordan helsepersonell opplever en stor organisatorisk endringsprosess. Endringsprosessen som er valgt, er utviklingen av Nye Oslo Universitetssykehus som skal stå klart i 2030. Bakgrunnen for valg av tema er at det finnes lite forskning som sier noe om hvordan slike endringsprosesser oppleves av de som jobber nederst i offentlig helsesektor, selv om det er disse som skal arbeide i nye sykehus når disse står klare. Hensikten er å bidra til en større forståelse av kompleksiteten i en slik endringsprosess. Problemstillingen er: Hvordan opplever helsepersonell en endringsprosess i offentlig helsesektor? Teoriene som er benyttet i denne studien er offentlig organisasjonsteori, med fokus på Henry Mintzbergs organisasjonsteori. Læringsteori, forventningsteori og teorien rundt motstand mot endring benyttes også. Metoden som er benyttet er en kvalitativ forskningsmetode, hvor jeg har utført seks semistrukturerte dybdeintervjuer. Informantene er helsepersonell som deltar i medvirkningsgruppene rundt Nye Oslo Universitetssykehus. Intervjuene ble analysert ved bruk av induktiv innholdsanalyse, og fire hovedtemaer ble identifisert: Enighet om behovet for endring, pseudodeltakelse, økonomi vs. Pasientsikkerhet og krevende organisasjonsutforming. Funnene i denne studien viser at organisasjonsutformingen til offentlige helsesektor er av stor betydning, når det kommer til hvordan helsepersonell opplever en endringsprosess. Den store avstanden fra helsepersonellet til de øverste politiske lederne fører til dårlig informasjonsflyt, og en manglende forankring av målbildet. Dette fører til at helsepersonell ikke opplever seg involvert, samtidig som beslutningstakerne er usynlige. Et viktig funn viste seg å være at helsepersonell er enige om at det er et behov for endring, men de opplever ikke at prosessen som er iverksatt fører til ønsket målbildet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjecthelsepersonellen_US
dc.subjectendringsprosesseren_US
dc.title«Dere må gjerne gå i fakkeltog. Men dette toget – det går nå». Helsepersonells opplevelse av en endringsprosess.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber87en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record