Show simple item record

dc.contributor.authorBruu, Hallbjørg Indgaard
dc.date.accessioned2022-08-16T14:48:43Z
dc.date.available2022-08-16T14:48:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012185
dc.description.abstractDenne studien handler om betydning av anerkjennelse og leders tilstedeværelse for at medarbeideren skal oppleve trygghet og motivasjon i en psykisk krevende jobb. Hensikten har vært å få en bredere forståelse av hva medarbeideren trenger av lederen sin for å oppnå dette. Oppgaven sin problemstilling er: Hvilken betydning har anerkjennelse og leders tilstedeværelse for medarbeideren sin trygghet og motivasjon, i en psykisk krevende jobb. Det teoretiske rammeverket har vært anerkjennelse, relasjonelle ledelse og motivasjonsteori, samt en beskrivelse av hva jeg legger i psykisk krevende jobb. Studien er en kvalitativ studie, hvor det er gjennomført fem semistrukturerte intervjuer fra informanter som jobber i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Sentrale begreper i oppgaven er anerkjennelse, relasjon, motivasjon, trygghet og nærhet. Funnene i studien er at informanten opplever trygghet og motivasjon når lederen framstår til stede og interessert i det de jobber med. Foruten dette, så var informantene opptatt av at det var forutsigbare rammer og systemer for å forhindre og ivareta dem dersom det oppstod uønskede hendelser. Med bakgrunn i studiens resultater, konkluderes det med at denne studien ikke presenterer nye og oppsiktsvekkende funn innen anerkjennelse og relasjonell ledelse og betydningen av dette. Det antas likevel at det å bekrefte disse ledelsesformene, kan ha stor betydning for trygghet og motivasjon for medarbeidere med psykisk krevende jobber. Funn i studiet bekrefter viktigheten av å ha gode systemer for å ivareta medarbeideren. Det kan også se ut til at det er en trend til endring i organisasjonslivet, at hard ledelse erstattes med myk ledelse. Og da med verdier som inkludering, likeverd og gjensidig respekt. Det er spennende når små studier som denne er med på å bekrefte tidligere funn. Det kan antas at denne studien ikke presenter nye og oppsiktsvekkende funn innen anerkjennelse og relasjonell ledelse og betydningen av dette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjecttryggheten_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectanerkjennelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.title«Når jobben kan tære på». En kvalitativ studie om betydning av leders anerkjennende tilbakemeldinger og nærhet til medarbeider når det gjelder å skape motivasjon og trygghet jobb.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber75en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record