Show simple item record

dc.contributor.authorSkjellet, Anett
dc.date.accessioned2022-08-16T14:32:55Z
dc.date.available2022-08-16T14:32:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012183
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er ledelse og verdipraksiser, om hvordan ledere jobbet på sykehus under koronaen. Med formål om å kunne skaffe ny kunnskap om hvordan ledere endret sin måte å jobbe på når de jobbet under langvarig krise. Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan påvirket pandemien ledernes måte å lede på, med søkelys på verdipraksiser?» Den tar utgangspunkt i koronabruddet i Norge, Oslo i perioden fra mars 2020. Oppgaven og undersøkelsen er basert på en beskrivende kvalitativ studie hvor jeg har innhentet empiri gjennom dagbøker og fokusgruppeintervju. Datainnsamlingen er innhentet av fem ledere fra Oslo universitetssykehus som har skrevet dagbok fra da pandemien traff Norge i mars 2020 frem til august 2020. For å underbygge og for få mer utdypende og verdifull informasjon om hvordan de opplevde denne tiden, så ble de samme ledere intervjuet i etterkant. Mine funn identifiserer noe av det komplekse å være leder i under koronatiden, oppgaven kan kanskje bidra med økt forståelse om hvilke betydning verdipraksiser har og hvordan verdipraksiser endret seg under en langvarig krise. Jeg prøver å svare på problemstillingen min ved å trekke frem tre hovedfunn som kom frem i dagbøkene og intervjuet. Følgende funn: Usikkerhet og bekymring Ledernærhet Informasjon Verdipraksiser er verdier som kommer til uttrykk i praksis, ved at ledere utførte ulike handlinger- som igjen kan beskrives som type verdipraksiser. Verdipraksiser er i denne sammenheng er praksiser som utspiller seg enten i form av ord eller handlinger som ledere gjør i praksis. Ledere brukte mye tid på å berolige og trygge de ansatte- usikkerhetene og bekymringene var store, de hadde en høy grad av ledernærhet i form av tilstedeværelse i avdelingene, de tok vare på da ansatte, og tok ansvar. Ledere brukte mye av tiden sin på å innhente informasjon, og videreformidle informasjon. Verdipraksiser som ble betydningsfulle og hvordan disse endret seg i denne perioden er studies hovedmål. Studien gir et innblikk i hvordan ledelse ble utført og hvordan ledere løste de ulike utfordringene som oppstod under korona- pandemien. Studien kan være et bidrag til forståelsen av verdibasert ledelse i en krisetid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectkriseledelseen_US
dc.subjectverdipraksiseren_US
dc.subjectverdieren_US
dc.subjectledelseen_US
dc.title«Covid minutt for minutt». En lederstudie om endrede verdipraksiser under pandemien.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber92en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record