Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjestemoen, Siri
dc.date.accessioned2022-07-08T08:44:34Z
dc.date.available2022-07-08T08:44:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003827
dc.descriptionVidereutdanning i kreftsykepleieen_US
dc.description.abstractInnledning: Delirium er en uheldig tilstand som forekommer i varierende grad, spesielt hos eldre pasienter som er innlagt på sykehus. Delirium er den nest hyppigste psykiatriske diagnosen blant kreftpasienter. Delirium er en stor påkjennelse for pasienten, og er forbundet med økt sykelighet og økte dødelighet. Det viktigste knyttet til delirium er å forebygge utvikling av delirium, da det fortsatt er lite evidens for dagens behandling. Hensikten med dette litteraturstudiet var å samle kunnskap om hvordan kreftsykepleier kan bidra til forebygging av delirium med ikke-medikamentelle tiltak. Problemstilling: Hvordan kan kreftsykepleier bidra til forebygging av delirium hos pasienter med kreft som er innlagt på sykehus? Metode: Relevante forskningsartikler knyttet til min problemstilling er samlet i denne fordypningsoppgaven via metoden litteraturstudie. Det er søkt etter relevant forskning i PubMed, Cinahl og Medline. Resultat: Resultatene knyttet seg mot identifisering av predisponerende og utløsende årsaker til delirium, hvilke ikke-medikamentelle tiltak en kunne knytte til gitte risikofaktorer. Videre viste resultatene at screeningsprogrammer ble sett på som en forebyggende funksjon og til slutt at sykepleiere ønsket mer kunnskap om delirium, for å kunne forstå mer av den forebyggende funksjonen. Konklusjon: Ved at kreftsykepleier øker sin kunnskap om delirium, om predisponerende og utløsende årsaker og retter tiltak mot dette i en tidlig fase av sykehusinnleggelsen, vil kreftsykepleier kunne bidra med å forebygge utvikling av delirium.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectkreftsykepleieen_US
dc.subjectikke-medikamentelle tiltaken_US
dc.subjectforebyggeen_US
dc.subjectkreften_US
dc.subjectdeliriumen_US
dc.titleForebygge delirium hos pasienter med kreft Kreftsykepleiers bidragen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber30en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel