Show simple item record

dc.contributor.authorLunde, Siri
dc.date.accessioned2022-07-08T08:34:09Z
dc.date.available2022-07-08T08:34:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003819
dc.descriptionVidereutdanning i kreftsykepleieen_US
dc.description.abstractInnledning: For å kunne gi god omsorg, må man først forstå perspektivet til individet som skal motta omsorgen. Hensikten med studien er å få kunnskap om kreftpasienters erfaringer. Hvordan pasientene opplever å bli møtt av helsepersonell, hva som er viktig for pasienten og om de får dekket sine behov. Problemstilling: Hvordan mener pasientene selv at helsepersonell kan hjelpe når de er i aktiv kreftbehandling? Metode: Det er valgt litteraturstudie/oversiktsartikkel som metode. Studien tar sikte på å utforske hva pasientene selv mener er viktig når de mottar kreftbehandling. Kreftpasienter og deres erfaringer, relasjonene med helsepersonell, pasientens erfaring med kommunikasjon og informasjon, samt beskrivelse av en eller flere psykiske og fysiske symptomer er aktuelt temaer i alle artiklene som er inkludert i studien. Resultat: Kommunikasjon er viktig for pasientene. De ønsker bedre tilpasset og mer informasjon, gjerne både skriftlig og muntlig. Pasientene har behov for individuelt tilpasset omsorg og bedre koordinering av helsetjenester. De ønsker inkludering av pårørende og behandling og lindring av fysiske og psykiske symptomer. Konklusjon: Helsepersonell kan best hjelpe pasientene når de er interessert i, lytter til og prøver å forstå hva pasienten selv opplever. På denne måten kan helsepersonell hjelpe pasienten med å få dekket sine behov.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectkreftsykepleieen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectkreften_US
dc.subjectpasienterfaringeren_US
dc.titlePasientenes Erfaringer - “Hva tenker kreftpasientene at de trenger?”en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber23en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record