Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordmark, Elisabeth
dc.date.accessioned2022-07-08T08:30:13Z
dc.date.available2022-07-08T08:30:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003814
dc.descriptionVidereutdanning i kreftsykepleieen_US
dc.description.abstractIntroduksjon: I Norge ønsker over halvparten av befolkningen å dø hjemme – likevel får bare 15% oppfylt dette ønsket. Pårørendes rolle er vesentlig i den sammenhengen. I denne litteraturstudien kartlegges hvilke erfaringer pårørende har i forbindelse med hjemmedød. Metode: Dette er en litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler som er funnet i databasene CINAHL, PubMed og Idunn. Artiklene er analysert og sammenlignet med annen faglitteratur. Personlige erfaringer fra arbeid som sykepleier i hjemmesykepleien er også inkludert, og til sammen vil kildene gi grunnlag for besvarelse av problemstillingen. Resultater: Forskningsartiklene viser at pårørende opplever stort ansvar i forbindelse med hjemmedød, og at de er i behov av støtte og avlastning fra helsepersonell. Pårørendes personlige ressurser er avgjørende for en vellykket hjemmedød, i kombinasjon med oppfølging av kreftsykepleier, fastlege, palliativt team etc. Konklusjon: God planlegging, tilrettelegging og kommunikasjon er avgjørende for å sikre ivaretakelse av pårørende ved hjemmedød. Hjemmesykepleien er i behov av økt kompetanse for døende pasienter og deres pårørende, og tett samarbeid med relevante instanser er nødvendig for å få til vellykket hjemmedød.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectkreftsykepleieen_US
dc.subjecthjemmesykepleieen_US
dc.subjecterfaringeren_US
dc.subjectpårørendeen_US
dc.subjecthjemmedøden_US
dc.titleIvaretakelse av pårørende ved hjemmedøden_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber19en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel