Show simple item record

dc.contributor.authorKrokeborg, Katarina
dc.date.accessioned2021-08-13T13:38:30Z
dc.date.available2021-08-13T13:38:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767831
dc.description.abstractStudiens formål har vært å finne ut mer om hvordan ledere i praksis veier hensynet til oppgaver som skal løses opp mot til hensynet medarbeidere og deres ønsker og behov. Problemstillingen for oppgaven er: «Hvordan ivaretar ledere balansen mellom virksomhetens oppgaver og hensynet til den enkelte medarbeider?» Studien er kvalitativ og det er gjennomført individuelle, semistrukturerte intervjuer med fire førstelinjeledere i helseforetak, en tillitsvalgt og en HR-leder. Analysemetoden er systematisk tekstkondensering i fire trinn (Malterud, 2017). Resultatene er drøftet mot rammebetingelser for norsk arbeidsliv og helseforetak, Colbjørnsens helhetlige ledelsesteori (2004), leder- medarbeiderutveksling (Yukl, 2006, Uhl-Bien, 2006), psykologisk kontraktsteori (Rousseau, 1995) og HR-ledelse (Kuvaas & Dysvik, 2017) Studien viser at lederne i denne undersøkelsen, i tråd med Colbjørnsens modell for helhetlig lederskap, vektlegger både administrative, relasjonelle og kulturelle faktorer for å ivareta balansen mellom hensynet til virksomheten og hensynet til den enkelte. Jeg finner også støtte for gjensidighetsprinsippet og teorien om leder-medarbeiderutveksling; at ledere i stor grad tar hensyn til den enkelte medarbeider og opplever å få lojalitet og fleksibilitet igjen. Men ledere setter også grenser. Det gjelder når den enkeltes behov kan gå utover pasienter eller kollegagrupper. Ved å ta hensyn til virksomheten tar de indirekte også hensyn til den enkelte. Det kan likevel se ut til at ledere noen ganger imøtekommer enkeltmedarbeidere noe mer enn det som gagner virksomheten som helhet. Det fremkommer også noen faktorer som fremmer eller hemmer en god balanse. Ledernes handlingsrom er en fremmende faktor, mens tid og arbeidspress er hemmende faktorer. Det som fremkommer i denne studien har begrenset overførbarhet da utvalget er lite. Det som fremkommer kan likevel bidra med erfaring fra noen lederes praksis og opplevelse. Helt til sist presenterer jeg noen råd for praksis basert på studiens funn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectvirksomhetens behoven_US
dc.subjectmedarbeideres behoven_US
dc.subjectdilemmaen_US
dc.subjectpersonalledelseen_US
dc.subjectHRen_US
dc.titleDet gjelder å lede til riktig balanse ... En kvalitativ studie av hvordan ledere ivaretar balansen mellom virksomhetens oppgaver og hensynet til den enkelte medarbeider.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber99en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record