Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVågen, Katrine
dc.date.accessioned2021-08-13T11:34:38Z
dc.date.available2021-08-13T11:34:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767778
dc.description.abstractEr det lurt å være Facebook-venn med lederen sin? Og bør man som leder aktivt legge til sine ansatte som Facebook-venner? Bruker man Google for å finne svar, dukker det opp mange, men sprikende råd. Det samme er rådene man får dersom man ser til tidligere forskning gjort på teamet. Dette trigget nysgjerrigheten min og ble utgangspunktet for en studie om Facebook-vennskap på arbeidsplassen. Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvilke erfaringer har ledere og ansatte med å være Facebook-venner?». Jeg har gjort en kvalitativ studie med semi-strukturerte intervju der fokuset har vært å dykke ned i erfaringer, historier og meninger hos til sammen syv informanter bestående av både ansatte og ledere. Intervjuene ble transkribert og analysert med Malterud (2017) sin systematiske tekstkondensering. Funnene i undersøkelsen problematiserer argumentene som både støtter og fraråder Facebook-vennskap presentert i relevant teori og tidligere empiri. De viser at Facebook vennskap både styrker og svekker relasjonen mellom leder og ansatt. Facebook-vennskapene kan føre til uklare roller, følelsen av kontroll og overvåkning, at skillet mellom jobb og fritid svekkes, samt at det problematiserer grensesetting. På den andre siden kan Facebook vennskap være en lettvint og god kommunikasjonskanal for informasjons- og erfaringsdeling, en arena for faglig og sosialt fellesskap, og noe som er inkluderende, anerkjennende og relasjonsbyggende. Ikke overraskende, så konkluderer heller ikke denne undersøkelsen med et entydig svar, men basert på funnene som er presentert konkluderer oppgaven med å gi noen konkrete råd: • Snakk om dilemmaet knyttet til Facebook-vennskap på arbeidsplassen. • Unngå å være Facebook-venner, dersom det er mulig. • Lage tydelige retningslinjer rundt bruk av Facebook som gjelder for arbeidsplassen. • Bruk Facebook-vennskapet til det det er tenkt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectFacebook-vennen_US
dc.subjectledereen_US
dc.subjectansatteen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.titleBurde du bli Facebook-venn med de ansatte? Om erfaringer ledere og ansatte har med Facebook-vennskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber89en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel