Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Runa Sofie Sandven
dc.date.accessioned2021-08-09T08:56:52Z
dc.date.available2021-08-09T08:56:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766927
dc.descriptionVidereutdanning i kreftsykepleieen_US
dc.description.abstractInnledning med bakgrunn: Flertallet av kreftsyke i palliativ fase har ønske om hjemmetid og mulighet for hjemmedød. Forskning viser at hjemmebasert palliativ oppfølging ikke fungerer optimalt. Helsevesenet må utvikles for å imøtekomme eksisterende og fremtidige behov for palliasjon i hjemmet. Problemstilling: Hvilke behov for palliasjon har hjemmeboende pasienter med langtkommen kreftsykdom? Metode: Det er utført et systematisk litteratursøk i databasene Cinahl, Medline og Idunn. Totalt syv artikler inngår i analysen. Inkluderte studier er fagfellevurdert, publisert i tidsperioden 2011-2021 og omhandler palliasjon i hjemmet. Resultat: Resultatene er strukturert til seks kategorier, og består av en variasjon av aspekter fra de inkluderte studiene. Resultatene viser at helhetlig tilnærming, smerte- og symptomlindring, psykososial støtte, familiesentrert omsorg, kommunikasjon og organisering av palliative tjenester er sentrale faktorer, som belyser hjemmeboende kreftsykes behov for palliasjon. Konklusjon: Analysen gir ikke et fullstendig bilde av pasientens behov for palliasjon, men belyser noen sentrale områder. Funn indikerer at pasient, pårørende og helsepersonell vektlegger helhetlig tilnærming, smerte- og symptomlindring, psykososial støtte, familiesentrert omsorg, kommunikasjon og organisering av palliative tjenester. Det oppfattes at de ulike komponentene arbeider synergisk til at pasientens behov for palliasjon ivaretas. Formålet med oppfølgingen er best mulig livskvalitet, psykisk- og fysisk velvære. Det er nødvendig med mer forskning på palliasjon og pasientperspektivet til alvorlig syke og aleneboende.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectkreftsykepleieen_US
dc.subjectpalliativ careen_US
dc.subjecthome health careen_US
dc.subjectquality of careen_US
dc.subjectcancer patientsen_US
dc.subjectexperiencesen_US
dc.titlePalliasjon i hjemmet. Behov for mening og livskvaliteten_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber16en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record