Show simple item record

dc.contributor.authorHesselberg, Oline
dc.date.accessioned2020-08-18T11:27:44Z
dc.date.available2020-08-18T11:27:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672803
dc.description.abstract«Den dydige lovbryteren» kartlegger hva som trigger en leder til å handle ovenfor et bestemt etisk dilemma. Forsøket på å gjøre det gode kan noen ganger kreve at man kompromisser på andre verdier som også er viktige. Et hensyn må vike for et annet, dette er definisjonen på et etisk dilemma. Problemstillingen er: «hva trigger den etiske responsen til ledere som ansetter ureturnerbare asylsøkere, sett i et dydsetisk perspektiv?» Det å ansette asylsøkere som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin er ulovlig i Norge i dag. De skal ikke lenger oppholde seg i Norge, og myndighetene legger til rette for frivillig hjemreise, eller tvangsutsender når frivillig retur ikke lar seg gjøre. Men noe av de avviste asylsøkerne kan ikke tvangsreturneres. Dersom de ikke vil reise frivillig, er de dermed «ureturnerbare». Disse menneskene har ikke skattekort, og dermed ikke tilgang til det legale arbeidsmarkedet. I dette ligger det etiske dilemmaet til lederne som er intervjuet. De blir lovbrytere om de gir arbeid til den ureturnerbare. Men uten betalt arbeid, mister dette mennesket muligheten til å tjene til livets opphold, og marginaliseres ytterligere både med hensyn til verdighet og evne til egen ivaretakelse. I datamateriale kommer det frem at nærhet til de ureturnerbare var et sentralt triggerpunkt. De andre triggerpunktene var ansvarsfølelse, diskrepans, emosjonelle og kognitive reaksjoner og mulighet. Funnene blir presentert i en modell jeg har utviklet, inspirert av Scott Sonenshein sin modell fra 2008 i artikkelen «Emergence of Ethical Issues During Strategic Change Implementation». Videre blir dataene analysert i et dydsetisk perspektiv. Dette perspektivet gir grunnlag for nyansert refleksjon og tar høyde for flere hensyn i jakten på den gode handlingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectetiske dilemmaeren_US
dc.subjectasylsøkereen_US
dc.subjectansettelseren_US
dc.subjectdydsetikken_US
dc.subjectpliktetikken_US
dc.subjectnærhetsetikken_US
dc.titleDen dydige lovbryterenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record