Show simple item record

dc.contributor.authorMadsen, Ingvill
dc.date.accessioned2020-08-18T10:31:59Z
dc.date.available2020-08-18T10:31:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672763
dc.description.abstractDenne studien handler om lederes jobbtilfredshet og motivasjon. Hensikten er å bedre forstå hvilke faktorer og forhold som er til stede hos ledere som etter flere år i sine stillinger, fortsatt opplever motivasjon og trivsel i sine lederroller. Oppgavens problemstilling er: Hva har betydning for lederes jobbtilfredshet og bidrar til at motivasjon opprettholdes? Det teoretiske rammeverket som er benyttet er motivasjonsteori, ledelse og verdibevissthet, selvledelse, sosial tilhørighet og jobbtilfredshet samt Goffmans teatermetafor. Det er anvendt en kvalitativ metode. Data er innhentet via ni individuelle dybdeintervjuer. Utvalget består av ni førstelinje- eller virksomhetsledere i Helsesektoren fra fem sykehus og tre kommuner. Det er anvendt en systematisk tekstkondensering i analyse av data. Resultater i studien er fem fenomener som utvalgets ledere legger til grunn for vedvarende motivasjon og arbeidstilfredshet i sine stillinger. Disse er: opplevelse av støtte, innflytelse, betydning av felles verdier, opplevelse av fellesskap i team og balanse mellom jobb og fritid. Disse fenomenene, altså ledernes subjektive opplevelser og beskrivelser av sin situasjon, vies spesiell oppmerksomhet i oppgaven og danner grunnlaget for analyse med påfølgende diskusjon i lys av relevant forskning og teori. Med bakgrunn i studiens resultater konkluderes det med at fenomenet opplevelse av støtte står særlig sterkt i studien og selv om informantene presenterte og vektla dette i ulik grad i intervjuene, er det en tydelig konsensus om at opplevelse av støtte er svært viktig for alle. For noen av informantene fremstår dette nærmest som en avgjørende faktor for at de skal opprettholde sin motivasjon og jobbtilfredshet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledereen_US
dc.subjectjobbtilfredsheten_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjecttrivselen_US
dc.titleDet er nettopp dette som driver meg! En studie om motivasjon og arbeidstilfredshet blant ledereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber74en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record