Show simple item record

dc.contributor.authorStene, Eleni Maria
dc.date.accessioned2019-09-26T12:37:15Z
dc.date.available2019-09-26T12:37:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618990
dc.description.abstractTema for denne studien er motivasjon. Konteksten er en trosbasert organisasjon, Den norske kirke. Hensikten med studien er å utvikle en dypere forståelse for motivasjon som fenomen blant ledere i en organisasjon med spesielle særtrekk. Problemstillingen er: Hva motiverer daglige ledere i Den norske kirke? Studien er en kvalitativ undersøkelse. Materialet er fra to fokusgrupper og fire informanter fra menigheter i Oslo bispedømme. Empirien analyseres i lys av tidligere forskning og relevant teori. Ledernes motivasjon tolkes i lys av rolleforståelse, med utgangspunkt i Harald Askelands modell for institusjonell ledelse (2016a). Videre belyses ledernes motivasjonsfaktorer hovedsakelig gjennom Deci og Ryans selvbestemmelsesteori (2000). Motivasjonen vil også relateres til kallstyper gjennom religiøst kall, personlig kall og ytre kall relatert til Sirris forskning (2018c). Sentrale funn er at lederne har forskjellige rolleforståelser og har ulike typer motivasjon. Disse har jeg i min analyse delt inn i tre forståelser av lederrollen. De som er mest motivert av selve lederrollen, Toppsjefene, vil lede, skape noe nytt, drive utvikling og ha makt. De motiveres mest av eksterne oppgaver som tjenesteutviklere og mellommenn. Allround-lederne motiveres av å ha ansvar og å ha noen lederoppgaver knyttet til for eksempel administrasjon, økonomi eller personale. De identifiserer seg mest med dirigent- og integratorroller med indre fokus, men fungerer også iblant som mellommenn, ifølge Askelands modell. Noen av lederne motiveres absolutt ikke av lederrollen, Den daglige tjener vil helst ikke lede, men heller ha en tilrettelegger- eller tjenerolle. Disse motiveres av å hjelpe andre og har først og fremst en integratorrolle med indre fokus. Lederne motiveres av variasjon av arbeidsoppgaver, men demotiveres av det de opplever som lav lønn i forhold til lederrolle og ansvar. Mange av dem opplever høy grad av autonom motivasjon knyttet til opplevelse av mening og verditilhørighet, noe de også definerer som indre motivasjon. I tillegg erfarer mange at noen faktiske arbeidsoppgaver skaper indre motivasjon. En del av lederne opplever også kall til tjeneste, hovedsakelig som et religiøst kall.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectlederenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.subjectkallnb_NO
dc.titleFra dåp til dopapir - en motivasjonsstudie blant daglige ledere i Den norske kirkenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record