Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKirkholm, Marianne
dc.date.accessioned2019-01-30T14:41:02Z
dc.date.available2019-01-30T14:41:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583189
dc.description.abstractMitt forskningsprosjekt setter søkelyset på barnevernledere i Norge sine verdier. Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan barnevernledere rangerer generelle lederverdier og profesjonsverdier innenfor personlige, profesjonsverdier og hva som oppleves at forventes av dem fra deres arbeidsplass/ledelse. Ved hjelp av en verdirangering er det mulig samtidig å belyse hvilken verdiprofil barnevernledere i Norge har og om de eventuelt kommer i konflikt med hverandre. Min problemstilling er som følgende: Hvilke verdier er viktigst for barnevernledere i Norge og hva er deres verdiprofil? Undersøkelsen er empirisk og jeg har, gjennom en kvantitativ metode, innhentet data fra barnevernledere i Norge. Som teoretisk grunnlag for å belyse mine funn har jeg benyttet meg av verdibasert ledelsesteorier. Ved hjelp av «Competing Values Framework Model» og Falkenbergs verdiklynger fikk jeg systematisert barnevernledernes verdier og satt dem inn i en kontekst. Både New Public Management og Julia Evetts perspektiv på profesjonsforankret organisering, samt betydningen av personlige egenskaper, blir brukt som teoretisk grunnlag og en fortolkning inn imot mine funn. Mine funn viser at barnevernledere er en relativt homogen gruppe hvor det er lite standardavvik. Barnevernledere rangerer sine personlige verdier høyest, deretter kommer det som forventes fra arbeidsplass/ledelse og, til slutt, profesjonsverdier. Andre relevante funn er at det er større avstand mellom personlige verdier og profesjonsverdier enn det er mellom personlige verdier og verdier forventet fra arbeidsplass/ledelse. Dette gjelder både innenfor generelle lederverdier og de 23 profesjonsverdiene. Det siste funnet jeg har valgt å fokusere på er at verdien kjærlighet er lavest rangert innenfor alle kategorier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectbarnevernlederenb_NO
dc.subjectverdiernb_NO
dc.subjectbarneverntjenesternb_NO
dc.titleVerdier i barneverntjenesten. En spørreundersøkelse blant barnevernledere i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel