Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjorland, Marianne
dc.date.accessioned2019-01-30T14:33:14Z
dc.date.available2019-01-30T14:33:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583185
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er relasjonsorientert ledelse. Relasjonsledelse er menneskeorientert ledelse. Det stilles stadig større krav til ledere om å administrere flere oppgaver og mer ansvar. Formålet med studiet var å finne ut hvordan lederne vurderte sin relasjonskompetanse i forhold til sine medarbeidere. Samtidig ønsket jeg å finne ut i hvor stor grad medarbeiderne vurderte sin leders relasjonskompetanse. Jeg har vært interessert i å se om det er forskjell på leders og medarbeiders vurderinger. Problemstillingen er: Hvordan vurderer ledere sin relasjonskompetanse i møte med sine medarbeidere, og hvordan vurderer medarbeiderne sin leders relasjonskompetanse? Studien tar utgangspunkt i Jan Spurkeland sin teori om relasjonsledelse. Relasjonskompetanse er et måle- og kartleggingsverktøy som består av 14 dimensjoner i et radarhjul. For å få svar på ledere og medarbeideres vurdering av relasjonskompetanse i Hå, har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse. I spørreundersøkelsen var det Spurkeland sitt måle- og kartleggingsverktøy «relasjonskompetanse» som ble brukt. Funnene i denne undersøkelsen viser at lederne i tjenesteområde i helse- og sosialsaker i Hå er gode på relasjonsledelse. Lederne vurderer seg best på prestasjonshjelp, humor, resultatorientering og dialogferdigheter i gruppe. Medarbeiderne vurderer lederne best på resultatorientering, tillit, humor og prestasjonshjelp. Det er interessant at det er tre dimensjoner som er like. Videre viser resultatene at lederne gir seg selv en høyere score på relasjonskompetanse enn hva medarbeiderne gir lederne sine. Det kunne vært interessant å ha en kvalitativ forskning for å gå dypere inn i problemstillingen. Det kan være en utfordring for neste forsker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectrelasjonskompetansenb_NO
dc.subjectrelasjonsledelsenb_NO
dc.titleEr relasjonskompetanse en nøkkel til ledersuksess? En kvantitativ studie om relasjonen mellom ledere og medarbeiderenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel