Show simple item record

dc.contributor.authorLyngroth, Ingunn
dc.date.accessioned2019-01-29T15:06:46Z
dc.date.available2019-01-29T15:06:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582927
dc.description.abstractTema for denne studien er motiver for frivillig arbeid i en kirkelig kontekst. Gjennom studien kartlegges frivillige medarbeideres motivasjon. Formålet med en slik kartlegging er todelt. På den ene siden søker studien å bidra til økt kunnskap om frivillighet i dagens samfunn. Videre er formålet å finne ut om den religiøse dimensjonen ved konteksten har betydning for de frivilliges motivasjon. Studiens problemstilling er: Hva motiverer de frivillige medarbeiderne på den kristne festivalen Get Focused 2017? Motivasjonen til de frivillige medarbeiderne blir kartlagt ved innsamling av kvantitative data i form av en spørreundersøkelse. Det var 548 frivillige medarbeidere på Get Focused 2017. 82 av disse svarte på spørreundersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 15. Lav svarprosent gjør det vanskelig å konkludere med at respondentenes svar er representativt for alle medarbeidernes tanker om tematikken. På bakgrunn av frafallsanalyse har jeg likevel valgt å bruke svarene i drøfting av hva som motiverer til frivillig innsats blant respondentene og argumenterer for at dette kan gi en indikasjon på hva som motiverer medarbeiderne på Get Focused 2017. Konteksten for studien har hatt betydning for valg av teori og forskning. Nordiske bidrag til forskning på motivasjon og frivillighet trekkes fram. Teoretiske perspektiver på motivasjon fra Anna Birgitta Yeung og Helle Hein benyttes for å analysere dataene. Studiens funn viser at verdier er den viktigste motivasjonskilde for respondentene. Videre viser studien at respondentene er religiøst motivert. Studien konkluderer med at både religiøsitet som kilde til motivasjon og forholdet mellom tradisjonell og ny frivillighet kan knyttes sammen med forholdet mellom individ og kollektiv. Studiens teoretiske bidrag er knyttet til begrepsparet tradisjonell og ny frivillighet, samt forholdet mellom religiøs praksis, religiøs tro og motivasjon til frivillighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectfrivillig arbeidnb_NO
dc.subjectGet Focused 2017nb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleHellig overbevist? En kvantitativ studie av motiver for frivillighet på en tverrkirkelig ungdomsfestival anno 2017nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record