Show simple item record

dc.contributor.authorAuke, Ingrid Marie
dc.date.accessioned2019-01-29T14:59:50Z
dc.date.available2019-01-29T14:59:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582920
dc.description.abstractBruker ledere i Forsvaret og Politiet debrief som oppfølgingsverktøy? Hva hemmer og fremmer en vellykket i debrief ifølge lederne? Hvordan oppleves det å være leder i en jobb som innebærer høy risiko for seg selv og sine medarbeidere? Hva er krevende med en slik lederrolle, og hva motiverer lederne til å stå i den? Hvordan praktiserer lederne anerkjennelse i lederskapet etter en traumatisk hendelse? Hvilke verdier preger lederne? Det er spørsmålet som ble stilt i denne undersøkelsen. Formålet har vært å sette fokuset på en del av lederskapet som forskningen har fokusert lite på. Den vil kunne gi økt forståelse for hvordan lederen er sentral i ivaretakelse etter traumatiske hendelser på jobb, og hvordan anerkjennelse, verdier og personalomsorg kan redusere risikoen for traumerelaterte stressreaksjoner. Metoden som er benyttet er kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming, der det er gjennomført syv åpne intervjuer med operative ledere i Forsvaret og Politiet. Undersøkelsen viser at lederne bruker debrief som oppfølgingsverktøy aktivt, og at de har en rekke faktorer som de praktiserer for at debrief skal være vellykket og kunne redusere risikoen for traumatisk stress. De ser på debrief som en arena for å skape en felles fortelling, ha åpenhet om mulige reaksjoner, bekrefte at det var krevende, og å kartlegge hvem som trenger videre oppfølging. Lederne opplever at jobben til tider er krevende, men motiveres av å kunne gjøre en forskjell. Kameratskapet er også en stor motivasjonsfaktor. Lederne ga uttrykk for å være svært verdibevisste, og har verdier som åpenhet, profesjonalitet, anerkjennelse, tillit, moralsk ansvar og kameratskap. De viser anerkjennelse i ledelse ved å blant annet ha fokus på gjensidighet i relasjonen, bekrefte opplevelser, og å gi grundige tilbakemeldinger. Studiens begrensninger og forslag til videre forskning og anvendelse er presentert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectForsvaretnb_NO
dc.subjectPolitietnb_NO
dc.subjectdebriefnb_NO
dc.subjectlederenb_NO
dc.titleNærvær etter en traumatisk hendelse. Beretninger om debrief og ledelse i Forsvaret og Politietnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record