Show simple item record

dc.contributor.authorWager, Nina
dc.date.accessioned2017-09-01T12:53:57Z
dc.date.available2017-09-01T12:53:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452815
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan opplever mellomledere sin rolle i endringsprosesser? – Med implementering av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten som case. Bakgrunn: Implementering av hverdagsrehabilitering har gått som en farsott over kommune Norge de siste årene. Hoved parolen er ”Hva er viktig for deg?” Med dette har det også blitt lagt ned et betydelig arbeid blant ansatte i kommunene, for å implementere hverdagsrehabilitering inn i driften i hjemmetjenestene. Hensikt: Oppgavens hovedfokus har vært å se på hvilken rolle mellomlederne opplever at de har hatt i endringsarbeidet. Metode: Det ble benyttet kvalitativ metode med dybdeintervju. Resultat: Mellomlederne opplevde forankringen i ledelsen som viktig for deres egen rolle. Ledelsens forankring opplevedes som mer vinklet mot et økonomisk motiv, enn selve rehabilitering som tankesett og arbeidsmodell. Det opplevdes som krevende for mellomlederes utførelse av sin rolle, når ledelsen ikke lenger hadde forankring til hverdagsrehabilitering, men heller skiftet fokus til nye prosjekter. Holdnings- og kulturendringene skjedde fordi mellomlederne brukte mye tid på kommunikasjon internt i sin gruppe, og utad i resten av organisasjonen. Dette var med på å forankre endringen inn i organisasjonen. Mellomledernes rolle var viktig i forhold til informasjonsflyt, samhandling og tilrettelegging på tvers av avdelinger og internt på sin egen avdeling. Deres rolle ser ut til å være å skape begeistring for å implementere hverdagsrehabilitering inn i hjemmetjenesten. Dette samsvarer med Kotters teori om dytte eller dra. Det vil si hvor du drar eller lokker ansatte til endring kontra dytte, hvor du skremmer ansatte til å foreta endringer. Funnene kategorisert viser at en mellomleder opplever sin rolle i endringsprosess som: 1.Forsvarer 2.Dørselger 3.Tilrettelegger 4.Mellommann og megler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectmellomlederenb_NO
dc.subjecthverdagsrehabiliteringnb_NO
dc.subjecthjemmetjenesternb_NO
dc.subjectendringsprosessernb_NO
dc.titleDytte eller dra? Mellomlederes rolle ved implementering av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenestennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record