Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFiske, Mildrid
dc.date.accessioned2017-09-01T12:48:49Z
dc.date.available2017-09-01T12:48:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452812
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er hvordan og på hvilken måte kirkevergens lederolle har utviklet seg gjennom de siste tjue årene. Kirkevergene er virksomhetsledere i Den norske kirke. Formålet med studien har vært å undersøke hvilke erfaringer kirkevergene selv har gjort som ledere i Den norske kirke. I kirkeloven av 1997 ble det lovbestemt at det skulle være en virksomhetsleder i alle kirkelige fellesråd. Kirkevergevergestillingen ble da en ny lederstilling i Den norske kirke med et mandat. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan og på hvilken måte har kirkevergens lederrolle i Den norske kirke utviklet seg gjennom de siste tjue årene? De sentrale analytiske begreper i oppgaven er lederroller, legitimitet og verdigrunnlag, og de teoretiske perspektivene tar utgangspunkt i disse begrepene. Forskningsprosjektet er bygd på kvalitativ metode, og det ble gjennomført intervju av kirkeverger innenfor et forholdsvis stort geografisk område. Studiets begrensinger ligger i at det er et kvalitativt forskningsprosjekt, og det kan ikke uten videre kan generaliseres slik som kvantitative forskningsprosjekter. Undersøkelsen viser at kirkevergerollen som i 1997 var ny, nå etter tjue år har utviklet seg til å bli institusjonelle lederstillinger i Den norske kirke. Kirkevergene formidler at de har tillit både i og utenfor organisasjonen, og oppfatter seg som legitime ledere. I denne undersøkelsen kan en tolke at kirkevergene fortsatt bruker mye av sin arbeidstid i integratorrollen, men det er tydelige tendenser til at de er blitt mer tjenesteutviklere. Det er også funn som tyder på at det er forskjellige erfaringer med samhandlingen mellom kirkevergerollen og prestetjenesten på regionalt nivå. Samhandlingen mellom prestetjenesten og kirkevergerollen lokalt fungerer optimalt. Funnene i studiet kan tolkes dit hen at lederollen som kirkeverge er blitt en institusjonell lederstilling i Den norske kirke. En lederstilling som gjennom uilke lederprofiler eller lederroller bidrar i å ivareta helheten i kirkelige fellesråd sin virksomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectkirkevergernb_NO
dc.subjectlederrollernb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.titleDet er en kirkelig leder jeg er. Hvordan og på hvilken måte har kirkevergens lederrolle i Den norske kirke utviklet seg gjennom de siste tjue årene?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel