• Det guddommelige nærvær - en innføring i kristen teologi 

      Alfsvåg, Knut (Book, 2020)
      Faglig arbeid med gudsforholdet som tar utgangspunkt i de troendes eget perspektiv, kaller vi teologi. Ordet finnes første gang hos Platon (428 - 348 f.Kr.) og har en litt omvekslende brukshistorie, men i dag brukes det ...