• Kjem ideen om heilag krig frå Den heilage Skrifta? 

   Kartveit, Magnar (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Kva er kjernen i tanken om heilag krig? Denne artikkelen tar spesielt opp den hebraiske rotaḥrm I, som ofte blir omsett med «slå med bann», «bannlysa». Gerhard von Rads bok om heilagkrigen frå 1951 lanserte eit skjema for ...
  • Når Gud sender pest – i Det gamle testamentet. Ein semantisk analyse 

   Kartveit, Magnar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det hebraiske ordet דֶּבֶר blir i Bibel 2011 gjengitt med «pest». Ein semantisk analyse viser at ordet ikkje har tydingar som refererer til smittsam sjukdom, men til brå død. I somme tekstar er ordet tilnærma synonymt til ...
  • Samaritansk sjølvforståing i innskriftene frå Garisim og Delos 

   Kartveit, Magnar (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Opphavet til samaritanane er omdiskutert. Denne artikkelen gir eit oversyn over nyare forsking, og lanserer ein teori. Tidlegare rekna ein med at samaritanane var eit blandingsfolk med ein blandingsreligion. Nyare forsking ...
  • Theories of the origin of the Samaritans - Then and now 

   Kartveit, Magnar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The article describes the different models for understanding the origin of the Samaritans: the Samaritans’ own view; Flavius Josephus’ two stories; a model based upon the results of the excavations of the cities of Samaria ...