• Refleksjonstekster som pedagogisk verktøy i profesjonsutdanning 

      Kapstad, Siv Merethe; Øvrum, Inger Therese (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      I denne artikkelen er det barnevernsstudenters bruk av refleksjonstekster som er utgangspunktet. Artikkelen utforsker hvordan studentene tar i bruk refleksjonstekster gjennom et emne, for så å drøfte hvilke bidrag slike ...