Now showing items 10-10 of 10

    • Å bidra til en verdig død i sykehjem 

      Hansen, Marit Irene Tuen (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: 40 % av den norske befolkning dør i sykehjem. Pasienter i preterminal og terminal fase trenger ro, kjente personer og kjente omgivelser. En samtale om pasientens ønsker for behandling og pleie i livets siste fase ...